Ambassadens uppgifter

Finlands ambassad i Seoul är Finlands officiella representation i Republiken Korea och Demokratiska Folkrepubliken Korea.

Till ambassadens uppgifter hör att

  • förmedla information till politiska och ekonomiska beslutsfattare i Finland
  • befrämja och förstärka handel och business av finska företag
  • befrämja Finlandsbild och finsk kultur
  • erbjuda konsulärtjänster till finska medborgare