Prislista

Betalningen sker i förväg till ambassandes KRW-konto. Det är inte möjligt att betala kontant. 
Ge sökandens namn som referens. Vänligen ta med kvittot, när du besöker ambassaden. 

KEB Hana Bank
Kontonr: 113-890001-56601
Konto innehavare: Finlands ambassad
 

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (KRW)

Pass

140 192 000 KRW

Snabbpass

160 220 000 KRW

Tillfälligt pass

175 240 000 KRW

Laissez Passer resedokument

140 192 000 KRW

Emergency Travel Document ETD

140 192 000 KRW

Tillfälligt främlingspass

45 62 000 KRW

Identitetskort

90 124 000 KRW

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 80 000 KRW

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 41 000 KRW

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (KRW)

Schengenvisum

80 110 000 KRW

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 55 000 KRW

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 48 000 KRW

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 KRW

Omprövningsbegäran

170 234 000 KRW

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 715 000 KRW

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 646 000 KRW

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

690 948 000 KRW

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 673 000 KRW

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

610 838 000 KRW

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 563 000 KRW

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 660 000 KRW

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 481 000 KRW

Första uppehållstillstånd för företagare

690 948 000 KRW

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 673 000 KRW

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

610 838 000 KRW

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

410 563 000 KRW

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

690 948 000 KRW

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 673 000 KRW

Uppehållstillstånd för studier

450 618 000 KRW

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 481 000 KRW

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 371 000 KRW

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 330 000 KRW

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (KRW)

Medborgarskapsanmälan

200 275 000 KRW

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 206 000 KRW

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 137 000 KRW

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 110 000 KRW

Befrielsenansökan

590 811 000 KRW

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 137 000 KRW

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (KRW)

Intyg av notarius publicus

30 41 000 KRW

Offentligt köpvittne

160 220 000 KRW

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 55 000 KRW

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 41 000 KRW