Prislista

Pass och identitetskort

Pass

140 196 000 KRW

Snabbpass

160 224 000 KRW

Tillfälligt pass

175 245 000 KRW

Laissez Passer resedokument

140 196 000 KRW

Identitetskort

90 126 000 KRW

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 81 000 KRW

Inresetillstånd

Schengenvisum

80 112 000 KRW

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 56 000 KRW

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 49 000 KRW

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 KRW

Omprövningsbegäran

170 238 000 KRW

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 728 000 KRW

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 658 000 KRW

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

640 896 000 KRW

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 686 000 KRW

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

560 784 000 KRW

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 574 000 KRW

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 672 000 KRW

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst

350 490 000 KRW

Uppehållstillstånd för studier

450 630 000 KRW

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 490 000 KRW

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 378 000 KRW

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 336 000 KRW

Medborgarskap

Medborgarskapsanmälan

200 280 000 KRW

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 210 000 KRW

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 140 000 KRW

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 112 000 KRW

Befrielsenansökan

520 728 000 KRW

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 140 000 KRW

Notarietjänster och annat

Intyg av notarius publicus

30 42 000 KRW

Offentligt köpvittne

160 224 000 KRW

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 56 000 KRW

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 42 000 KRW