Prislista

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€)

Pass

140 186 000 KRW

Snabbpass

160 212 000 KRW

Tillfälligt pass

175 232 000 KRW

Laissez Passer resedokument

140 186 000 KRW

Identitetskort

90 119 000 KRW

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 77 000 KRW

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€)

Schengenvisum

80 106 000 KRW

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 53 000 KRW

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 46 000 KRW

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 KRW

Omprövningsbegäran

170 226 000 KRW

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 690 000 KRW

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 624 000 KRW

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

690 916 000 KRW

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 651 000 KRW

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

610 810 000 KRW

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 544 000 KRW

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 637 000 KRW

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst

350 465 000 KRW

Första uppehållstillstånd för företagare

690 916 000 KRW

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst

490 651 000 KRW

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

610 810 000 KRW

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst

410 544 000 KRW

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

690 916 000 KRW

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst

490 651 000 KRW

Uppehållstillstånd för studier

450 597 000 KRW

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 465 000 KRW

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 358 000 KRW

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 319 000 KRW

Medborgarskap

Tjänst Pris (€)

Medborgarskapsanmälan

200 266 000 KRW

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 199 000 KRW

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 133 000 KRW

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 106 000 KRW

Befrielsenansökan

590 783 000 KRW

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 133 000 KRW

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€)

Intyg av notarius publicus

30 40 000 KRW

Offentligt köpvittne

160 212 000 KRW

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 53 000 KRW

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 40 000 KRW