Prislista

Pass och identitetskort

Pass

140 191 000 KRW

Snabbpass

160 219 000 KRW

Tillfälligt pass

175 239 000 KRW

Laissez Passer resedokument

140 191 000 KRW

Identitetskort

90 123 000 KRW

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 79 000 KRW

Inresetillstånd

Schengenvisum

80 109 000 KRW

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 55 000 KRW

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 48 000 KRW

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 KRW

Omprövningsbegäran

170 232 000 KRW

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 710 000 KRW

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 642 000 KRW

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

640 874 000 KRW

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 669 000 KRW

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

560 765 000 KRW

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 560 000 KRW

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 656 000 KRW

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst

350 478 000 KRW

Uppehållstillstånd för studier

450 615 000 KRW

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 478 000 KRW

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 369 000 KRW

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 328 000 KRW

Medborgarskap

Medborgarskapsanmälan

200 273 000 KRW

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 205 000 KRW

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 137 000 KRW

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 109 000 KRW

Befrielsenansökan

520 710 000 KRW

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 137 000 KRW

Notarietjänster och annat

Intyg av notarius publicus

30 41 000 KRW

Offentligt köpvittne

160 219 000 KRW

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 55 000 KRW