Prislista för tjänster vid Finlands beskickningar utomlands

Betalningen sker i förväg till ambassandes KRW-konto. Det är inte möjligt att betala kontant. 
Ge sökandens namn som referens. Vänligen ta med kvittot, när du besöker ambassaden. 

KEB Hana Bank
Kontonr: 113-890001-56601
Konto innehavare: Finlands ambassad
 

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (KRW)

Pass

235 348 000 KRW

Snabbpass

255 378 000 KRW

Tillfälligt pass

270 400 000 KRW

Laissez Passer resedokument

235 348 000 KRW

En provisorisk EU-resehandling

255 378 000 KRW

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

235 348 000 KRW

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

235 348 000 KRW

Identitetskort

60 89 000 KRW

Snabbidentitetskort (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

80 118 000 KRW

Snabbidentitetskort vid samtidigt utfärdande av pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

70 104 000 KRW

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

50 74 000 KRW

Beställning av brevet med en ny aktiveringskod för identitetskortet

30 44 000 KRW

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (KRW)

Schengenvisum

90 133 000 KRW

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

45 67 000 KRW

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Ukraina och Vitryssland

Vidare information: avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

35 52 000 KRW

Schengenvisum, påskyndad handläggning för ukrainska och vitryska medborgare

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

70 104 000 KRW

Schengenvisum för medborgare i Kap Verde

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

67.50 100 000 KRW

Schengenvisum för barn under sex år, för familjemedlemmar till EU-medborgare som omfattas av den fria rörligheten samt för skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte

Vidare information: viseringskodex, artikel 16(Länk till en annan webbplats.)

0 0 KRW

Omprövningsbegäran

255 378 000 KRW

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 770 000 KRW

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 696 000 KRW

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 1 096 000 KRW

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 800 000 KRW

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 711 000 KRW

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 563 000 KRW

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 711 000 KRW

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

400 592 000 KRW

Första uppehållstillstånd för företagare

690 1 022 000 KRW

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 726 000 KRW

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 711 000 KRW

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 563 000 KRW

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 1 096 000 KRW

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 800 000 KRW

Uppehållstillstånd för studier

450 666 000 KRW

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 518 000 KRW

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 400 000 KRW

D-visum, papperansökan

120 178 000 KRW

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 355 000 KRW

D-visum, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

95 141 000 KRW

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (KRW)

Medborgarskapsanmälan

220 326 000 KRW

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 222 000 KRW

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 148 000 KRW

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 118 000 KRW

Befrielsenansökan

690 1 022 000 KRW

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 148 000 KRW

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (KRW)

Intyg av notarius publicus

  • Styrkande av underskrift vid beskickning

  • Styrkande av kopia vid beskickning

  • Intyg över att någon lever utfärdat av beskickning

50 74 000 KRW

Intyg av notarius publicus

  • Intyg över innehållet i en handling utfärdat av beskickning

  • Intyg över någon omständighet utfärdat av beskickning

  • Legalisering av utländsk handling utfärdad av beskickning

60 89 000 KRW

Offentligt köpvittne

160 237 000 KRW

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsedd förmedling av pengar.

40 59 000 KRW

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsett ekonomiskt bistånd till en nödställd.

150 222 000 KRW

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

45 67 000 KRW