8.6.2024

Italien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Tryggt resmål. Se upp för ficktjuvar. Demonstrationer förekommer. Undvik folksamlingar.

Aktuellt

De italienska myndigheterna upprätthåller en högre beredskapsnivå på grund av potentiella terrorhot. Detta kan leda till extra säkerhetsåtgärder. På grund av det allmänna säkerhetsläget och migrationstrycket återinför Italien gränskontrollerna vid landgränsen mellan Italien och Slovenien för tiden den 19 januari - 21 december 2024. Kontrollerna kommer eventuellt att fortsätta efter det. Italien återinför gränskontrollerna för perioden den 5 - 18 juni på grund av G7-mötet i Puglia.

På sommaren finns det risk för omfattande markbränder. I brandområdena och i närheten av dem tvingas myndigheterna ofta tillfälligt stänga av också huvudleder. Följ de lokala myndigheternas anvisningar. På sommaren kan temperaturen stiga till över 40 plusgrader.

Nästan varje år förekommer det stormar och översvämningar på olika håll i landet. Följ de lokala myndigheternas anvisningar.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du är alltid själv ansvarig för ditt beslut om vart du reser och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ mediernas nyhetsrapportering och informationen på ambassadens webbplats och i sociala medier. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lagen om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare (Länk till en annan webbplats.)
Lagen om kombinerade resetjänster(Länk till en annan webbplats.)

Vi rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring. Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Gör en reseanmälan på: https://matkustusilmoitus.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Precis som i övriga Europa vidhåller Italien en höjd beredskapsnivå på grund av risken för terrordåd. Var försiktig och följ myndigheternas meddelanden. Resenärer uppmanas vara allmänt uppmärksamma och försiktiga speciellt vid turistmål, i kollektivtrafiken och i närheten av offentliga byggnader. Stormar, översvämningar, jordbävningar och markbränder är möjliga. Följ de lokala myndigheternas information.

Beredskap inför krissituation utomlands:
https://um.fi/krissituation-utomlands(Länk till en annan webbplats.)

Det allmänna nödnumret är 112

Tilläggsuppgifter om Italien (på finska): https://finlandabroad.fi/web/ita/kahdenvaliset-suhteet

Brottsligheten

Se upp för ficktjuvar och annan vanlig brottslighet, i synnerhet i populära turistmål, på gatan och på kaféer. Håll uppsikt över din egendom i stora folksamlingar, i tunnelbanan, bussar och tåg.

Om du hyr bil ska du vara särskilt försiktig i köpcentra nära flygplatserna där biltjuvar ofta slår till just mot hyrda fordon när de står parkerade. Lämna inte saker i bilen, inte ens i bagageutrymmet.

Vi rekommenderar att du förvarar pass och värdeföremål i hotellets förvaringsbox eller på en annan säker plats. Det är bra att ha med sig en kopia av passet när man rör sig ute. Om du tappar bort ditt pass eller identitetskort eller om det blir stulet, ska du genast göra en anmälan till polisen.

För hemresan kan man få ett temporärt pass från ambassaden i Rom eller nödpass från konsulatet i Milano. Charterresenärer ska följa researrangörernas instruktioner.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

I den livliga trafiken måste både fotgängare och bilister vara vaksamma. Den som rör sig med bil eller husvagn i Italien kan särskilt under semestertider i juli-augusti, eller under sommarveckoslut, råka ut för mycket stora trafikstockningar. Om möjligt borde man undvika att köra under rusningstid, och om man inte har luftkonditionering i bilen ska man helt undvika att köra under dygnets hetaste tid dvs. kl. 12–16. Den tunga trafiken begränsas under veckoslut sommartid och även annars på söndagar och helger på grund av semestertrafiken.

Resenärer med bil samt yrkeschaufförer ska komma ihåg att det råder en sträng vägtrafiklag och böterna kan vara väldigt stora. Det är ofta förbjudet för privatbilister att köra i städernas historiska centrum (ZTL/kameraövervakning). Brott mot körförbudet kan leda till böter. I Milano är det avgiftsbelagt att köra i centrum. Mera information hittar du här, Area C: http://www.areac.it/(Länk till en annan webbplats.)

Till den obligatoriska utrustningen i bilar hör reflexväst och varningstriangel.

Den skärpta italienska vägtrafiklagen medför bland annat strängare straff för rattfylleri och bilkörning under drogpåverkan, och övervakningen av trafikförseelser har intensifierats.

Punktstrejker förekommer ofta bland flyg, tåg och allmänna transportmedel. Strejker kan utbryta med mycket kort notis och de pågår vanligen inte längre än 24 timmar. Följ med lokala nyheter för att få reda på eventuella strejker. En uppdaterad strejklista finns på italienska trafikministeriets webbplats http://scioperi.mit.gov.it/mit2/public/scioperi(Länk till en annan webbplats.)

Tågresenärer ska komma ihåg att tågbiljetter måste stämplas i apparaten på perrongen innan man stiger på tåget. Personer som reser utan stämpel kan få böter.

Naturförhållanden

Största delen av Italien ligger i en seismiskt aktivt område och jordbävningar kan förekomma. Om det inträffar en jordbävning ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. På Seismologiska institutets webbplats finns information på finska om hur man ska agera vid en jordbävning:
https://www2.helsinki.fi/fi/seismologian-instituutti/maanjaristykset/maanjaristykset-maailmalla/ohjeita-matkailijoille(Länk till en annan webbplats.)

I Italien finns flera aktiva vulkaner. De mest kända är Campi Flegrei, Etna, Stromboli och Vesuvius. De italienska myndigheterna följer läget noggrant för att kunna förutse eventuella vulkanutbrott. Campi Flegreiområdet nära Neapel har varit vulkaniskt aktivt sedan år 2023. De lokala myndigheterna följer läget och har tagit fram en evakueringsplan för det så kallade röda området runt vulkanen. Mer information finns att få på webbplatsen för de italienska befolkningsskyddsmyndigheterna: https://rischi.protezionecivile.gov.it/en/volcanic/volcanoes-italy/phlegraen-fields/bradyseism-phlegraean-fields/.

Aktuella meddelanden på italienska och engelska finns på de italienska befolkningsskyddsmyndigheternas webbplats: http://www.protezionecivile.it/.
Information om jordbävningar på engelska: https://rischi.protezionecivile.it/en/seismic-0/(Länk till en annan webbplats.) och om vulkanutbrott: https://rischi.protezionecivile.it/en/sezione-con-anticipazioni/volcanic-risk/.

Sommartid finns det risk för omfattande skogs- och buskbränder på olika håll i Italien. I brandområdena och i närheten av dem tvingas myndigheterna ofta tillfälligt stänga av vägar, även huvudleder. De lokala myndigheternas anvisningar och bestämmelser skall i dessa situationer absolut följas. Det är förbjudet att göra upp öppen eld i hela landet. Lagen fastställer stränga straff för orsakande av brand.

I juni-augusti kan temperaturen med luftfuktighetsprocenten medräknad stiga till över +40 grader under dygnets hetaste timmar, och då borde man undvika överansträngning, sightseeing och köande till museer i gassande solsken. Iaktta simförbud på stränder: röd flagga innebär att det är förbjudet att simma. Också luftföroreningarna är ett ganska stort problem i Italiens största städer.

Var beredd på snö och störtregn i norra Italien och bergstrakterna på vintern. Bilister bör förse sig med snökedjor eller vinterdäck. Snöstormar kan förekomma till och med i södra Italien.

Följ väderleksrapporter och lavinvarningar noga om du vintersportar i bergstrakterna.

.Nästan varje år förekommer det stormar och översvämningar på olika håll i landet. Skyfall orsakar ofta översvämningar och jordskred. Liksom i andra speciella situationer är det viktigt att du följer de lokala myndigheternas anvisningar.

Hälsoläget

Heltäckande reseförsäkring behövs. Ambassaden rekommenderar att alla skaffar ett europeiskt sjukvårdskort (EHIC). Med det avgiftsfria kortet som beviljas av Folkpensionsanstalten får den resande nödvändig vård i akuta sjukdomsfall på samma villkor och till samma pris som landets invånare.

Sjukvårdskortet ersätter dock inte en reseförsäkring eller sjuktransporter från utlandet till hemlandet.

Mer information om det europeiska sjukvårdskortet finns på Folkpensionsanstaltens webbplats: https://www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet(Länk till en annan webbplats.)

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd: ”Matkailijan terveysopas”(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska byrån för smittsamma sjukdomar(Länk till en annan webbplats.)

Inresebestämmelser

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mer om finska medborgares resedokument: https://um.fi/passi/.

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].