Tietoisku Italiassa autoileville – sakkoja lomamatkalla -mistä apua?

Italian lomamatkan muistot ovat jo haalistuneet, mutta nyt postista tuli ikävä yllätys - sakkolappu Italiasta sekä lisälasku autovuokraamolta. Pitääkö sakko maksaa? Onkohan se aito?

alkuperäinen artikkeli 4.7.2019, päivitetty 4.8.2022.

Italiassa autoilija voi saada sakkoja eri syistä. Sakkoasioita hoitavat paikalliset poliisit tai kunnallinen pysäköinnin valvonta-apulainen, liikkuva poliisi  tai karabinieri.  Kunnilla on omat perintämekanisminsa  ja usein ne ovat ulkoistaneet perinnän.    

Mitä tehdä kun on saatu sakkoja? Voiko konsulaatti auttaa?

Sakkoasiat eivät kuulu konsulipalvelulaissa säädettyihin palveluihin.  Konsulaatti ei voi myöskään vahvistaa onko sakko aito vaan asia on selvitettävä suoraan paikalliselta viranomaista.  Sakkolapussa tulee kuitenkin aina olla päivämäärä, aika ja paikka.  Lisäksi niissä on maksamiseen liittyvät tiedot.  

Ohessa muutamia neuvoja, miten välttää sakkoja tai mistä saa apua.

Italiassa monien historiallisten kaupunkien ja myös pienempien kylien keskusta-alueilla on liikennerajoituksia: näin on esimerkiksi Roomassa, Firenzessä, Pisassa ja Milanossa.

Rajatut alueet on merkitty “Zona Traffico Limitato” (ZTL) -kylteillä ja säännöt vaihtelevat kaupungeittain. Se mikä pätee Roomassa(Linkki toiselle verkkosivustolle) (linkki avautuu toiselle sivustolle), ei välttämättä päde Firenzessä(Linkki toiselle verkkosivustolle) (linkki avautuu toiselle sivustolle).  ZTL-alueelle ajaminen on sakolla tuomittavaa. Automaattiset kamerat kuvaavat autojen rekisterikilvet ja sakkolappu seuraa perässä, vaikka alueelle menisi vain vahingossa. GPS-systeemit eivät tunnista näitä alueita, joten navigaattoria käytettäessä on myös seurattava tiekylttejä.

Milanossa on käytössä ruuhkavero. Milanon kaupungissa on useita liikennerajoituksia. Lisätietoja Milanon alueen säännöistä löytyy kunnan sivuilta (Linkki toiselle verkkosivustolle)(linkki avautuu toiselle sivustolle).(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Erityisesti kannattaa huomata liikenteen rajaamiseksi säädetty ydinkeskustan maksullinen alue AREA C(Linkki toiselle verkkosivustolle) (linkki avautuu toiselle sivustolle) ..

Tämä on ZTL-alueen sisällä oleva pienempi alue. Viiden euron (5,00€) ruuhkaveron voi maksaa esim. pysäköinnin yhteydessä parkkimittarilla (auton rekisterinumero tulee merkitä) ja parkkihalleissa, jotka tarjoavat usein pysäköintiä + Area C -maksua. Area C -lipukkeen voi ostaa myös T-tupakkakaupoista tai useimmista lehtikioskeista.

Maksu voidaan suorittaa myös jälkikäteen seuraavan päivän keskiyöhön mennessä. Valvontakamerat seuraavat alueelle tulevia autoja, ja jos maksua ei ole suoritettu, määrätään sakko. Sakkomaksujen määrä saattaa vaihdella välillä 50-130 euroa.

Kaupungeissa, esimerkiksi Milanossa ja Roomassa, liikennettä saatetaan myös rajoittaa ilmansaasteiden takia niin, että tiettynä ennalta määrättynä päivänä autoilu on kielletty koko kaupungissa, usein sunnuntaisin (domenica ecologica). Näistä päivistä tiedotetaan kaupunkien kotisivuilla ja paikallisissa tiedotusvälineissä.

Pitääkö sakot maksaa?

Italian lainsäädännön mukaan (Codice della strada) liikennesakko tulee antaa tiedoksi 90 päivän kuluessa. Jos ajaja asuu ulkomailla, aika on 360 päivää. Ajanjakso lasketaan siitä päivästä alkaen, kun sakon perijä on saanut selville ajajan henkilöllisyyden. Usein kuljettajan henkilöllisyys selvitetään vuokra-autofirmasta. Ne veloittavat vuokraajan luottokortilta pienen summan korvaukseksi siitä, että ovat toimittaneet ajajan yhteystiedot sakkoa perivälle viranomaiselle. Tämä on hyvä selvittää vuokrafirman kanssa jo etukäteen.

EU:n jäsenmaat ovat sopineet yhteistyöstä sakkojen täytäntöönpanossa. 22.3.2007 lähtien Suomessa asuvalta henkilöltä voidaan periä toisessa EU-jäsenmaassa määrätty sakko. Toimeenpaneva viranomainen Suomessa on oikeusrekisterikeskus. Se vastaanottaa muilta jäsenmailta saapuneet täytäntöönpanopyynnöt ja lähettää pyyntöjä muille jäsenmaille.  Lisätietoja Eu sakkojen toimeenpanosta oikeusrekisterikeskuksesta(Linkki toiselle verkkosivustolle) (linkki avautuu toiselle sivustolle) .

Italian viranomaiset voivat lähettää Italiassa tuomitun sakon täytäntöön pantavaksi Suomeen, ja silloin sakko on myös ulosottokelpoinen. Lisätietoja mahdollista ennakkotapauksista tulisi tiedustella oikeusrekisterikeskuksesta.

Suosittelemme Italiassa sakkoja saaneen maksamaan sakon. Sakosta voi myös valittaa (ohjeen mukaisesti 60 päivää tiedonsaannista italian kielellä). Italiassa useat kunnat/poliisit ovat usein siirtäneet sakkojen keräämisen ulkopuolisille tahoille esimerkkinä voidaan mainita perintätoimisto Nivi Credit(Linkki toiselle verkkosivustolle) (linkki avautuu toiselle sivustolle).

Apua voi myös kysyä Euroopan kuluttajakeskukselta(Linkki toiselle verkkosivustolle) (linkki avautuu toiselle sivustolle) . (Linkki toiselle verkkosivustolle)

Muuta huomioitavaa:

Hotellien parkkipaikat

Monet hotellit sijaitsevat historiallisella autoilta rajoitetulla alueella. On hyvä selvittää tarkkaan etukäteen, sijaitseeko hotellin parkkipaikka rajoitetulla alueella ja hoitaa yhdessä hotellin edustajan kanssa sinne ajosta mahdollisesti johtuva kielletylle alueelle tapahtunut rike. Sakkoihin liittyvät asiat tulee selvittää suoraan hotellin henkilökunnan kanssa.

Oletko muuttanut Italiaan lähiaikoina ja autosi on vielä Suomen rekisterissä?

Jos kotipaikkasi on Italiassa, mutta autosi on ulkomaisessa rekisterissä, huomioi uusi lakimuutos ”DL 113/2018 Decreto Sicurezza”! Asetus rajoittaa Italiassa kirjoilla olevan henkilön mahdollisuutta ajaa ulkomailla rekisterissä olevaa autoa. Italiassa yli 60 päivää kirjoilla olevat henkilöt (italialaiset tai ulkomaalaiset) eivät voi ajaa ulkomaan rekisterissä olevaa autoa. Poikkeuksena tästä on, jos auto on leasing-sopimuksella ulkomaalaisen yrityksen toimesta käytössä.

Sakkomaksut ovat korkeita ja auto voidaan jopa takavarikoida.

Kännykän käyttö

Kännykän käyttöön tulee kiinnittää huomiota, vaikka tuntuisi, että italialaiset eivät niin tee. Uusi tielaki säätää sakkomaksut korkeiksi (400-1700 euroa) ja joissakin tapauksissa ajokortti otetaan pois.

Hyödyllisiä tietolähteitä

Autoliiton sivut: Linkki Suomen autoliiton sivuille ja tietoa autoilusta ulkomailla(Linkki toiselle verkkosivustolle) (linkki avautuu toiselle sivustolle)

Euroopan kuluttajakeskus: Linkki Euroopan kuluttajakeskuksen laatimaan oppaaseen (Linkki toiselle verkkosivustolle) (linkki avautuu toiselle sivustolle) tai  Euroopan kuluttajakeskuksen tiedote sakoista ja maksuista Italiassa(Linkki toiselle verkkosivustolle) (linkki avautuu toiselle sivustolle)

Tietoa ZTL-alueista: Tietoa Italian ZTL alueista(Linkki toiselle verkkosivustolle) (linkki avautuu toiselle sivustolle)

Lisätietoja Italian rajoituksista: Lisätietoja Italian kuntien rajoituksista(Linkki toiselle verkkosivustolle) (linkki avautuu toiselle sivustolle)

Solvit verkosto  Solvit verkostosta apua EU-oikeuksia koskeviin ongelmiin(Linkki toiselle verkkosivustolle) (linkki avautuu toiselle sivustolle)