Tietoisku Italiassa autoileville – seuraa liikennerajoituksia ja vältä turhia sakkoja lomamatkalla

Tietoisku Italiassa autoileville – seuraa liikennerajoituksia ja vältä turhia sakkoja lomamatkalla

Hienosta Italian lomamatkasta on jo aikaa, mutta postista tupsahtaa ikävä yllätys - sakkolappu Italiasta, ehkä vielä lisälasku autovuokraamolta. Mistä sakko on saatu? Pitääkö sakko maksaa? Onkohan se aito?

ZTL-kyltti Italiassa
ZTL-kyltti

Sakkoasiat eivät kuulu konsulipalvelulaissa säädettyihin palveluihin. Ohessa kuitenkin muutamia neuvoja, miten välttää sakkoja ja mitä tehdä sakkolapun kolahtaessa kohdalle.

Italiassa monien historiallisten kaupunkien ja myös pienempien kylien keskusta-alueilla on liikennerajoituksia: näin on esimerkiksi Roomassa, Firenzessä, Pisassa ja Milanossa.

Rajatut alueet on merkitty “Zona Traffico Limitato” (ZTL) -kylteillä ja säännöt vaihtelevat kaupungeittain. Se mikä pätee Roomassa, ei välttämättä päde Firenzessä. ZTL-alueelle ajaminen on sakolla tuomittavaa. Automaattiset kamerat kuvaavat autojen rekisterikilvet ja sakkolappu seuraa perässä, vaikka alueelle menisi vain vahingossa. GPS-systeemit eivät tunnista näitä alueita, joten navigaattoria käytettäessä on myös seurattava tiekylttejä.

Milanossa on käytössä ruuhkavero. Milanon kaupungissa on useita liikennerajoituksia. Lisätietoja Milanon alueen säännöistä löytyy kunnan sivuilta.

Erityisesti kannattaa huomata liikenteen rajaamiseksi säädetty ydinkeskustan maksullinen alue AREA C.

Tämä on ZTL-alueen sisällä oleva pienempi alue. Viiden euron (5,00€) ruuhkaveron voi maksaa esim. pysäköinnin yhteydessä parkkimittarilla (auton rekisterinumero tulee merkitä) ja parkkihalleissa, jotka tarjoavat usein pysäköintiä + Area C -maksua. Area C -lipukkeen voi ostaa myös T-tupakkakaupoista tai useimmista lehtikioskeista.

Maksu voidaan suorittaa myös jälkikäteen seuraavan päivän keskiyöhön mennessä. Valvontakamerat seuraavat alueelle tulevia autoja, ja jos maksua ei ole suoritettu, määrätään sakko. Sakkomaksujen määrä saattaa vaihdella välillä 50-130 euroa.

Kaupungeissa, esimerkiksi Milanossa ja Roomassa, liikennettä saatetaan myös rajoittaa ilmansaasteiden takia niin, että tiettynä ennalta määrättynä päivänä autoilu on kielletty koko kaupungissa, usein sunnuntaisin (domenica ecologica). Näistä päivistä tiedotetaan kaupunkien kotisivuilla ja paikallisissa tiedotusvälineissä.

Pitääkö sakot maksaa?

Italian lainsäädännön mukaan (Codice della strada) liikennesakko tulee antaa tiedoksi 90 päivän kuluessa. Jos ajaja asuu ulkomailla, aika on 360 päivää. Ajanjakso lasketaan siitä päivästä alkaen, kun sakon perijä on saanut selville ajajan henkilöllisyyden. Usein kuljettajan henkilöllisyys selvitetään vuokra-autofirmasta. Ne veloittavat vuokraajan luottokortilta pienen summan korvaukseksi siitä, että ovat toimittaneet ajajan yhteystiedot sakkoa perivälle viranomaiselle. Tämä on hyvä selvittää vuokrafirman kanssa jo etukäteen.

EU:n jäsenmaat ovat sopineet yhteistyöstä sakkojen täytäntöönpanossa. 22.3.2007 lähtien Suomessa asuvalta henkilöltä voidaan periä toisessa EU-jäsenmaassa määrätty sakko. Toimeenpaneva viranomainen Suomessa on oikeusrekisterikeskus. Se vastaanottaa muilta jäsenmailta saapuneet täytäntöönpanopyynnöt ja lähettää pyyntöjä muille jäsenmaille. Lisätietoja oikeusrekisterikeskuksesta.

Italian viranomaiset voivat lähettää Italiassa tuomitun sakon täytäntöön pantavaksi Suomeen, ja silloin sakko on myös ulosottokelpoinen. Lisätietoja mahdollista ennakkotapauksista tulisi tiedustella oikeusrekisterikeskuksesta tai oikeusministeriöstä.

Suosittelemme Italiassa sakkoja saaneen maksamaan sakon. Sakosta voi myös valittaa (ohjeen mukaisesti 60 päivää tiedonsaannista italian kielellä). Italiassa useat kunnat/poliisit ovat usein siirtäneet sakkojen keräämisen ulkopuolisille tahoille esim. Nivi Credit.

Apua voi myös kysyä Euroopan kuluttajakeskukselta

Muuta huomioitavaa:

Hotellien parkkipaikat

Monet hotellit sijaitsevat historiallisella autoilta rajoitetulla alueella. On hyvä selvittää tarkkaan etukäteen, sijaitseeko hotellin parkkipaikka rajoitetulla alueella ja hoitaa yhdessä hotellin edustajan kanssa sinne ajosta mahdollisesti johtuva kielletylle alueelle tapahtunut rike. Sakkoihin liittyvät asiat tulee selvittää suoraan hotellin henkilökunnan kanssa.

Oletko muuttanut Italiaan lähiaikoina ja autosi on vielä Suomen rekisterissä?

Jos kotipaikkasi on Italiassa, mutta autosi on ulkomaisessa rekisterissä, huomioi uusi lakimuutos ”DL 113/2018 Decreto Sicurezza”! Asetus rajoittaa Italiassa kirjoilla olevan henkilön mahdollisuutta ajaa ulkomailla rekisterissä olevaa autoa. Italiassa yli 60 päivää kirjoilla olevat henkilöt (italialaiset tai ulkomaalaiset) eivät voi ajaa ulkomaan rekisterissä olevaa autoa. Poikkeuksena tästä on, jos auto on leasing-sopimuksella ulkomaalaisen yrityksen toimesta käytössä.

Sakkomaksut ovat korkeita ja auto voidaan jopa takavarikoida.

Kännykän käyttö

Kännykän käyttöön tulee kiinnittää huomiota, vaikka tuntuisi, että italialaiset eivät niin tee. Uusi tielaki säätää sakkomaksut korkeiksi (400-1700 euroa) ja joissakin tapauksissa ajokortti otetaan pois.

Hyödyllisiä tietolähteitä

Autoliiton sivut: https://www.autoliitto.fi/matkailu/hyva-tietaa/ulkomailla-saadut-sakot

Lisätietoja Italian rajoituksista: www.urbanaccessregulations.eu

Euroopan kuluttajakeskuksen laatima opas: https://www.ecc-netitalia.it/images/pdf_pubblicazioni/Leaflet_ZTL.pdf tai tiedote http://www.euroconsumatori.org/wdb.php?lang=en&modul=new&action=v&b=0&folder_id=83428&oid=249

Italian kuluttajaviranomaisten englanninkielinen sivu: www.euroconsumatori.org/82058d82506.html

Tietoa ZTL-alueista: https://www.autoeurope.com/italy-ztl-zones/

Apua EU-oikeuksia koskeviin asioihin: http://ec.europa.eu/solvit/index_fi.htm