Peiteroolissa – Venetsian Biennaalin suomalaistaiteilija Pilvi Takala yhdistää teoksessaan kritiikkiä ja ymmärrystä yksityistä turvallisuusalaa kohtaan

Pilvi Takala edustaa Suomea Venetsian biennaalissa Suomen Aalto-paviljongissa tänä vuonna. Näyttelyn avasi kulttuuriministeri Antti Kurvinen 20. huhtikuuta, ja se on avoinna yleisölle 23.4.-27.11.2022.

Takalan videoteoksen nimi on ’Close Watch’, ja se perustuu Takalan henkilökohtaisiin kokemuksiin työskentelystä peiteroolissa järjestyksenvalvojana eräässä Suomen suurimmista turvallisuusalan yrityksistä.

”Taiteen tekemisen tapani on aina ollut tutkiva, se perustuu sosiologiseen lähestymistapaan – tämä aspekti on hyvin vahvasti läsnä Close Watchissa. Olen myös aina ollut kiinnostunut julkisesta tilasta, ja tänä päivänä yksityisen turvallisuusalan vaikutus julkisessa tilassa on vahva”, Takala sanoo.

Teoksissaan Takala tarkastelee usein sosiaalisia normeja ja yhteiskunnan määrittelemää käyttäytymistä – sekä mitä tapahtuu, jos yleisesti hyväksyttyjä normeja rikotaan. Biennaalin videoteos esittää kohtauksia työpajoista, joita Takala järjesti viiden entisen kollegansa ja kolmen näyttelijän kanssa. Työpajoissa käydään uudelleen läpi tilanteita Takalan kenttätyön ajoilta. Takala käyttää niin sanottua Forum-teatter-menetelmää, jossa osallistujat testaavat vaihtoehtoisia strategioita reagoida tilanteisiin, joihin Takala törmäsi työskentelynsä aikana. Tilanteet liittyivät kollegan liialliseen voimankäyttöön, rasistiseen kielenkäyttöön ja muuhun epäasialliseen käytökseen.

“Minua kiinnosti, kuinka on mahdollista tehdä vartijan työtä hyvin, kun koulutus on lyhyt, palkka matala, ala on huonosti säädelty, ja tästä huolimatta työssä on paljon valtaa ja vastuuta”, Takala kertoo.

“Kokemukseni mukaan vartijoiden koulutuksen tulisi olla pidempi, jotta he voisivat tehdä työnsä paremmin. Nyt jokainen oppii työn kollegoiltaan. Joskus kun mietin omaa käyttäytymistäni jälkikäteen, miksi olin tehnyt tiettyjä valintoja, ymmärsin, että minäkin olen sisäistänyt tiettyjä autoritäärisiä tapoja toimia. Voidakseen tehdä työn paremmin nämä normit pitäisi tietoisesti kyseenalaistaa”.

Takala tuntee nyt myös vartijoiden työn arkipäivän, ja siksi hänen teoksensa pitääkin sisällään sekä kritiikkiä että ymmärrystä turvallisuussektoria kohtaan.

”Pelkkä kritiikki ei ole rakentavaa, koska vartijatkin toimivat tietyn sosiaalisen kontekstin sisällä. Meidän pitäisi ymmärtää, mitkä laajemmat yhteiskunnan rakenteet tuottavat aggressiivista käytöstä. Huomasin, että usein kun fyysistä voimaa käytettiin, se pysyi ehkä nimellisesti lain rajoissa, mutta inhimillisemminkin olisi voinut toimia”, Takala sanoo.

Vuoden 2023 alussa Close Watch jatkaa matkaansa Espoon modernin taiteen museo Emmaan.

Näyttelyyn liittyvät myös julkaisu ja nettisivu

Näyttelyn ohessa ilmestyy Mousse Publishingin julkaisema näyttelykatalogi, joka sisältää Takalan entisten kollegoiden haastatteluita, taiteilijan muistiinpanoja kenttätyöstä, kuvamateriaalia sekä kuraattori Christina Lin esseen. Kokonaisuutta täydentää lisäksi digitaalista materiaalia sisältävä verkkosivusto (closewatch.site(Linkki toiselle verkkosivustolle)).