Suomen suurlähetystö Roomassa hakee harjoittelijaa

Suomen suurlähetystö Roomassa hakee harjoittelijaa aikavälille lokakuu 2022 - joulukuu 2023. Harjoittelun pituus on 3 kuukautta.

Harjoittelijan tehtäviin kuuluu avustaminen poliittisessa ja EU-raportoinnissa, Italian lehdistön seuranta ja lehdistökatsausten laadinta, osallistuminen suurlähetystön muiden sektoreihin työhön ja asiakaspalveluun sekä muut edustuston päällikön määräämät tehtävät.

Harjoittelijalta edellytetään hyvää italian ja suomen kielen taitoa. Hänellä on oltava kiinnostusta kansainvälisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin sekä kykyä tuottaa sujuvaa asiatekstiä suomeksi.

  • Ajankohta ja kesto: Harjoittelu sijoittuu aikavälille lokakuu 2022 - joulukuu 2023, sen kesto on 3 kk.

  • Työaika: Kokoaikatyö

  • Palkka: 1283 / kk (vuoden 2022 palkkataso)

  • Harjoittelijalla on oltava vähintään kahden kuukauden harjoittelurahoitus järjestettynä (esim. yliopisto/korkeakoulu). Suurlähetystö voi tarvittaessa kustantaa kolmannen kuukauden.

  • Viimeinen hakupäivä: 16.09.2022

Kirjalliset hakemukset (sisältäen CV:n sekä motivaatiokirjeen) ja mahdolliset tehtävää koskevat tiedustelut pyydetään toimittamaan Rooman suurlähetystöön osoitteeseen [email protected].