Italian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Italian vienti on kuluneena vuonna vetänyt voimakkaasti. Se panostaa elpymisrahoillaan vihreään ja digitaaliseen siirtymään. Kaikkea vaadittavaa osaamista ei Italiasta löydy, ja tähän muutostyöhön suomalaisyrityksillä on annettavaa. Mittavia investointeja on luvassa mm. mm. tietoliikenneverkkoihin, liikenneverkkoihin sekä terveydenhuollon digitalisaatioratkaisuihin. Samaan aikaan yksityisen sektorin kysyntä pysyy virkeänä. Italialla on työn alla systeemireformeja, joilla on kaupantekoa helpottava vaikutus.

Italian talouden ennustetaan kasvavan 3,7 % prosenttia kuluvana vuonna hinta- ja energiakriisistä huolimatta tuotannon ja viennin vetäminä. Vienti on ollut historiallisen voimakasta. TF-tiimi on kuluneena vuonna toiminut proaktiivisesti niin suomalaisten kuin italialaistenkin toimijoiden suuntaan aktiivisen markkinakartoituksen ja suomalaisyritysten tukemisen merkeissä.

Maassa toimii kuutisenkymmentä suomalaista tytäryhtiötä IT-sektorista lääketeollisuuteen. Team Finland-tiimin vuoden 2023 työssä korostuvat:

1) Älykäs liikkuminen (kuten satama- ja lentokenttäreformit, laivanrakennus ja sähköistyvä autoteollisuus),

2) Terveys- ja hyvinvointiteknologia (mm. tulevaisuuden sairaalat, digitaalisuus terveyspalveluissa mahdollistajana, ikääntyvien terveydenhoito),

3) Valikoidut digitalisaatioteemat (tilannetietoisuus, kyberturvallisuus ja teollisuus 4.0 ratkaisut),

4) Kestävyys ja kiertotalous (mm. kiertotalousratkaisut ja kestävä muotiteollisuus),

Etenkin yllä olevilla sektoreilla suomalaisen tarjonnan ja italialaisen kysynnän kohtaaminen on näköpiirissä. Yksi kuluneen vuoden keskeinen teema on ollut suhteiden luominen suurimpiin italialaisiin teollisuusyrityksiin ja alueellisiin satamaviranomaisiin. Näiden vihreä ja digitaalinen siirtymä synnyttää uutta kysyntää.  Terveyssektorilla edustusto on järjestänyt online pitching –tapahtumia Italian systeemi-integraattoreille ja veturiyrityksille, joilla on kiinnostusta erityisesti digitalisaatioratkaisuihin.

Roomassa toimii kolme suurta YK-järjestöä (FAO, Maailman ruokaohjelma ja IFAD), joiden tarpeista ja hankintaprosesseista Team Finland –tiimi jakaa kiinnostuneille suomalaisyrityksille tietoa.

EU:n elpymisvälineen varat ja Italian uudistuminen

Italia toteuttaa laajoja systeemireformeja, joiden toivotaan lisäävän ulkomaisia investointeja. Italian on määrä saada EU:n RRF-elpymisvälineen kautta 191,5 mrd euroa lainoina ja suorina tukina vuoteen 2026 mennessä. EU:n komissio on hyväksynyt maan kansallisen elvytyssuunnitelman, jonka mukaisesti varoista n. 64 % on käytettävä vihreään ja digitaaliseen siirtymään. Tämä merkitsee mittavia panostuksia nopeampiin tietoliikenneverkkoihin, julkishallinnon ja terveydenhuollon digitalisoimiseen ja kyberturvan kohentamiseen. Vihreä siirtymää toteutetaan mm. uusiutuvia energialähteitä, liikenteen sähköistymistä ja energiatehokkuutta lisäämällä.

Italian odotetaan toteuttavan elvytyshankkeet EU:n kilpailulainsäädännön puitteissa. Hallitus julkaisee päivityksiä elvytyshankkeista täällä(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan). Kaikkea tarvittavaa osaamista ei Italiasta löydy, ja nyt onkin oikea aika etsiä italialaisia kumppaneita, joiden paikallistuntemuksen avulla tarjouskilpailuissa voi menestyä.

Teksti: Pia Rantala-Engberg, suurlähettiläs, Rooma