تایید مدارک

سفارت  مدارک ترجمه شده‌ای را که توسط وزارت أمور خارجه ایران تایید شده باشد تایید می‌کند.

برای تایید مدارک، خواهشمند است مدارک خود را روزهای یکشنبه الی چهارشنبه از ساعت 14:00 – 12:00 تحویل دهید. تایید مدارک سه روز کاری زمان می‌برد.

اصل تایید مدارک را هنگام درخواست تاییدیه همراه داشته باشید.

سفارت فقط مدارک ایرانی را تایید می کند. مدارک افغانی باید ابتدا توسط وزارت امور خارجه افغانستان و سپس سفارت فنلاند در کابل تایید شود.

 

​​​​​​​

​​​​​​​