درخواست تجدیدنظر در مورد تصمیم ویزا

 1. متقاضی ویزا که ویزای وی از سوی سفارت فنلاند طبق کد ویزا رد، باطل و یا لغو شده باشد می‌تواند به وزارت امور خارجه، تقاضای تجدید نظر نماید (به غیر از مواردی که خود متقاضی خواستار لغو درخواست باشد). دستورالعمل تقاضای تجدیدنظر ضمیمۀ برگۀ تصمیم رد ویزا می‌باشد. تقاضای تجدیدنظر می‌بایست به صورت کتبی به زبان فنلاندی و یا سوئدی تهیه گردد و ظرف 30 روز پس از اعلام نتیجۀ ویزا به سفارت تحویل داده شود.
 2. هزینۀ درخواست تجدید نظر 255 یورو می باشد که پیش از انجام تجدید نظر دریافت می گردد.  
 3. فرجام خواهی از تصمیم وزارت امور خارجه را می توان به دادگاه اداری هلسینکی ارجاع داد. مدارک فرجام خواهی می بایست به وزارت امور خارجه تحویل گردد. مدارک فرجام خواهی در خارج از فنلاند را می توان به سفارت فنلاند در آن کشور تحویل داد.
 4. وزارت امور خارجه یا سفارت پروندۀ فرجام خواهی را به دادگاه اداری هلسینکی ارسال می کند. فرجام خواهی باید ظرف 30 روز از زمان دریافت تصمیم برای تجدید نظر ارائه شود. فرجام خواهی می بایست بصورت کتبی به زبان فنلاندی یا سوئدی تهیه شود . هزینۀ دادرسی اداری دادگاه استیناف 270 یورو می‌باشد. 

 5. در مورد ویزای سفر برای شهروندان اتحادیۀ اروپا و اعضاء خانوادۀ آنان به کشورهای شنگن، متقاضی می‌تواند بدون طی کردن مراحل درخواست تجدید نظر، درخواست خود را به دادگاه اداری ارائه دهد.

  کد ویزای اتحادیه اروپا ، مقررات (EC) شماره 810/2009 شورا و پارلمان اروپا(لینک به وبسایت دیگر)

 

رد ویزا، ابطال، لغو ویزا

واجد شرایط بودن برای ویزا، مستلزم آن است که متقاضی قانونا ساکن کشوری باشد که تقاضانامۀ ویزای خود را تحویل می‌دهد. در صورت نداشتن این شرایط درخواست ویزا لغو می‌گردد و متقاضی بصورت کتبی از رد درخواست ویزای خود مطلع می‌شود.

مواردی که منجر به رد درخواست ویزای شنگن که دارای کد مشترک ویزا هستند می‌شود به قرار زیر است:

 • نداشتن گذرنامه، نداشتن مدرک مسافرتی و یا مدرک مسافرتی فاقد اعتبار
 • عدم توانایی در ارائه واثبات هدف از سفر ونحوۀ اقامت
 • نداشتن تمکن مالی لازم در طول اقامت
 • عدم امکان بازگشت به کشور مبدا و یا ادامۀ سفر به کشور سوم
 • نمایندگی (سفارت) دلایل موجهی در اختیار داشته باشد مبنی بر اینکه متقاضی، قبل از خاتمۀ اعتبار ویزای خود تصمیم به ترک منطقۀ شنگن را نداشته باشد.
 • ممنوعیت ورود به فنلاند یا برخی از کشورهای شنگن و یا برای نظم عمومی کشور، امنیت داخلی و یا روابط بین‌الملل کشورهای عضو شنگن‌ خطر تلقی بشود.

در صورتی که متقاضی شرایطی را که در ابتدای درخواست ویزا ارائه داده دیگر نداشته باشد ویزای صادر شده قابل ابطال می باشد.

هزینۀ تجدیدنظر بر تصمیم گرفته شده 170 یورو می باشد که فقط به صورت نقدی به سفارت فنلاند در تهران پرداخت می گردد.