ویزای کارگران فصلی

برای کار در فنلاند معمولا نیاز به اجازه اقامت می باشد. با این حال برای انجام کارهای فصلی نیاز به اجازه اقامت نیست و ویزا کفایت می کند.

 

از اول ژانویه 2018 انجام کار فصلی در فنلاند توسط قانون کار فصلی طبق دستورالعمل جدید اتحادیۀ اروپا اداره می‌شود. قانون کار فصلی شامل جمع‌آوری توت های وحشی نمی‌شود زیر ا ارتباط کاری محسوب نمی‌شود. جمع‌آوری توتهای وحشی بر أساس مقررات موجود انجام می گیرد.

درخواست ویزا برای کار فصلی در فنلاند می‌بایست در سفارت فنلاند انجام شود و از هیچ سفارت دیگری در کشورهای شنگن نمی‌تواند صورت بگیرد. ویزا به منظور کار فصلی فقط در فنلاند است. این نوع ویزا می تواند جهت یک دورۀ 90 روزه در بازه زمانی 180 روزه صادر شود.

زمان معمول بررسی در قوانین ویزا به روند ویزاهای فصلی مربوط می‌شود. اجازه برای اشتغال در کار فصلی برای یک یا چند کارفرمای معین شده است و کارگر فصلی نمی ‌تواند کارفرمای خود را در مدت کار فصلی تغییر دهد. ویزایی که برای کار فصلی صادر می‌شود شامل اطلاعات دیگری "کار فصلی FI" می‌باشد و مدت اعتبار آن از تاریخی‌ست که ارتباط کاری آغاز می‌شود.

​​​​​​​اطلاعات بیشتر دربارۀ روند درخواست ویزا را در تارنمای نزدیکترین سفارت فنلاند به خود می‌توانید مطالعه کنید.