بررسی هنگام ورود به کشور

شرایط ورود شما بدو ورود به فنلاند دوباره ارزیابی می شود. علاوه بر ارائه ویزا، از شما خواسته می‌شود تا پاسپورت معتبر یا مدارک سفر، بیمه نامه مسافرتی مطابق با مدت اقامت و مدارک تکمیلی نیز نشان دهید.

شما می بایست ثابت کنید که جهت اقامت خود به حد کافی پول در اختیار دارید یعنی 50 یورو برای هر روز اقامت. این مبلغ ارز می‌بایستی جهت اقامت، بازگشت و ادامه سفر مکفی باشد. در صورت داشتن بلیط برگشت معتبر، هزینۀ بلیط برگشت از مقدار ارزی که می بایست همراه خود داشته باشید کسر می شود. 

نداشتن ممنوعیت ورود به مجموعه کشورهای شنگن. در صورتی که بعنوان مخل نظم عمومی، امنیت، سلامت عمومی و یا روابط بین‌الملل فنلاند با کشورهای دیگر خطر محسوب شوید از ورود شما به داخل کشور جلوگیری بعمل خواهد آمد.

از سوی دیگر، اگر شما مظنون به کسب درآمد از روش‌های نادرست شوید امکان جلوگیری از ورود شما به فنلاند وجود خواهد داشت. 

تمدید اعتبار ویزا هنگام اقامت در فنلاند

در صورتی که به دلیل شرایط انسانی و یا فورس ماژور نتوانید فنلاند و یا منطقۀ شنگن را ترک نمایید، مقامات پلیس محلی می‌توانند مدت اعتبار ویزای شما را در فنلاند تمدید نمایند.

تصمیم‌گیری در خصوص تمدید اعتبار ویزا توسط پلیس صورت می‌گیرد.