تیم فنلاند (Team Finland) در ایران

شبکه تیم فنلاند (Team Finland) با جهانی سازی کسب و کارهای فنلاندی، کمک به سرمایه گذاری در فنلاند و برند سازی نام این کشور، فنلاند و منافع فنلاند را در دنیا ترویج می دهد. مدل عملیاتی تیم فنلاند خدمات و بازیگران کلیدی فعال در حوزه های مذکور را گرد هم جمع می کند.

هستۀ اصلی این شبکه، سازمان‌هایی هستند که با بودجۀ عمومی فعالیت می کنند. وزارتخانه‌ها، شبکه نمایندگی‌های سیاسی فنلاند، بیزینس فین لند (Business Finland)، موسسات ملی فرهنگی و علمی، فین ورا، فنلاند و همچنین خدمات بین‌اللملی منطقه‌ای منطبق با مراکز ELY از جمله این سازمان ها می باشند.

 

تیم فنلاند (Team Finland) به کسب و کار شما برای توسعه، جهانی شدن و موفقیت در بازارهای جهانی کمک می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خدمات به شرکت‌هایی که بدنبال جهانی شدن هستند به services.team.finland.fi(لینک به وبسایت دیگر) (نمایش در پنجره‌ی جدید) مراجعه فرمایید.

 

پاسخ به پرسش های مکرر در مورد کسب و کار در ایران:

مواردی که برای شروع کسب و کار در ایران بایستی به خاطر داشت (PDF, 2 pages, 203 KB) FAQ

 

تماس با تیم فنلاند (Team Finland) در ایران

 

+98 21 23512000

آدرس ایمیل: [email protected]

 

اهداف تیم فنلاند(Team Finland) در ایران

ایران بطور بالقوه بازاری جالب و شریکی تجاری برای شرکت های فنلاندی فعال در زمینه های گوناگون می باشد. با این حال، این کشور بدلیل مناقشات بر سر برنامۀ هسته‌ای خود، با تحریم های بین‌المللی مواجه می باشد. این تحریم ها به محدود شدن فرصت ها و فعالیت های اقتصادی منجر گردیده است. بازتاب این وضعیت را در فعالیت‌های شبکه تیم فنلاند در ایران می‌توان مشاهده کرد.

 

اهداف کلی شبکه تیم فنلاند، ارتقاء تصویر فنلاند به عنوان کشوری منصف، قابل اعتماد و از نظر فناوری پیشرفته است و در عین حال فنلاند خود را پایبند به ارزش های برابری، تحصیلی، زیست محیطی می داند. تیم فین لند ارتباط خود را با سازمان ها و اشخاصی که زمینه اقتصادی و فرهنگی فعالیت دارند حفظ کرده و با بررسی موقعیت ایران به شرکت ها و سازمان ها خدمات عمومی ارائه می دهد.

 

شرکای تیم فنلاند در ایران

سفارت فنلاند، تهران

 

اطلاعات بیشتر

وب سایت تیم فنلاند

تیم فنلاند در فیس بوک(لینک به وبسایت دیگر)

تیم فنلاند در توییتر(لینک به وبسایت دیگر)

​​​​​​

تیم فنلاند در یوتیوب(لینک به وبسایت دیگر)