Ambassadens uppgifter

Finlands ambassad i Indien är belägen i New Delhi, varifrån den representerar finska staten i Indien och Bangladesh.

Ambassadens uppgift är att bevaka Finlands politiska, ekonomiska och kulturella angelägenheter och att främja kännedomen om Finland.

Ambassaden informerar utrikesministeriet om ärenden som är av betydelse för Finland och utför uppgifter enligt utrikesministeriets bestämmelser.

Till ambassadens uppgifter hör även att sköta uppgifter som är faställda enligt lagen om konsulära tjänster.

Läs mera om beskickningarnas huvuduppgifter på UM.fi(Länk till en annan webbplats.).