Finland och Indien

13.12.2018

Diplomatiska förbindelser knöts den 10 september 1949.