Finland och Indien

Diplomatiska förbindelser knöts den 10 september 1949.