Prislista

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (INR)

Schengenvisum

80 6 600 INR

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 3 300 INR

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 2 900 INR

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 INR

Omprövningsbegäran

170 14 000 INR

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 43 000 INR

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 38 800 INR

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 61 100 INR

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 40 500 INR

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 39 600 INR

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

380 31 400 INR

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 39 600 INR

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-(layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster)tjänst(layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster)

350 28 900 INR

Första uppehållstillstånd för företagare

690 57 000 INR

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster)

490 40 500 INR

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 39 600 INR

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster)

380 31 400 INR

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 61 100 INR

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster)

490 40 500 INR

Uppehållstillstånd för studier

450 37 200 INR

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 28 900 INR

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 22 300 INR

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 19 800 INR