Prislista

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (INR)

Pass

175 14 200 INR

Snabbpass

195 15 800 INR

Tillfälligt pass

210 17 000 INR

Laissez Passer resedokument

175 14 200 INR

Emergency Travel Document ETD

175 14 200 INR

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

175 14 200 INR

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

175 14 200 INR

Identitetskort

96 7 800 INR

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

64 5 200 INR

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 2 400 INR

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (INR)

Schengenvisum

80 6 500 INR

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 3 200 INR

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 2 800 INR

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 INR

Omprövningsbegäran

170 13 800 INR

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 42 200 INR

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-asiointi(Länk till en annan webbplats.)

470 38 100 INR

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 60 000 INR

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 39 700 INR

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 38 900 INR

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 30 800 INR

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 38 900 INR

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 28 400 INR

Första uppehållstillstånd för företagare

690 55 900 INR

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 39 700 INR

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 38 900 INR

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 30 800 INR

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 60 000 INR

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 39 700 INR

Uppehållstillstånd för studier

450 36 500 INR

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 28 400 INR

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 21 900 INR

D-visum, papperansökan

120 9 700 INR

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 19 500 INR

D-visum, elektronisk ansökan

electronic application

95 7 700 INR

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (INR)

Medborgarskapsanmälan

160 13 000 INR

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

120 9 700 INR

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 8 100 INR

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 6 500 INR

Befrielsenansökan

690 55 900 INR

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 8 100 INR

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (INR)

Intyg av notarius publicus

30 2 400 INR

Offentligt köpvittne

160 13 000 INR

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 3 200 INR

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 2 400 INR