Prislista

Pass och identitetskort

Pass

140 11 000 INR

Snabbpass

160 12 600 INR

Tillfälligt pass

175 13 800 INR

Identitetskort

90 7 100 INR

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 4 600 INR

Inresetillstånd

Schengenvisum

60 4 700 INR

Schengenvisum för sökanden 6–11 år och för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 2 800 INR

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 INR

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

470 37 000 INR

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

420 33 100 INR

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

600 47 200 INR

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

400 31 500 INR

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

550 43 300 INR

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

350 27 500 INR

Uppehållstillstånd för studier

360 28 300 INR

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

300 23 600 INR

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

250 19 700 INR

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

220 17 300 INR

Medborgarskap

Medborgarskapsanmälan

200 15 700 INR

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 11 800 INR

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 7 900 INR

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 6 300 INR

Befrielsenansökan

480 37 800 INR

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

50 3 900 INR

Notarietjänster och annat

Intyg av notarius publicus

30 2 400 INR

Offentligt köpvittne

160 12 600 INR

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 3 100 INR