Prislista

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (INR)

Pass

140 11 900 INR

Snabbpass

160 13 600 INR

Tillfälligt pass

175 14 900 INR

Laissez Passer resedokument

140 11 900 INR

Emergency Travel Document ETD

140 11 900 INR

Tillfälligt främlingspass

45 3 800 INR

Identitetskort

90 7 700 INR

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 4 900 INR

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 2 600 INR

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (INR)

Schengenvisum

80 6 800 INR

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 3 400 INR

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 3 000 INR

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 INR

Omprövningsbegäran

170 14 500 INR

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 44 300 INR

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 40 000 INR

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

690 58 700 INR

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 41 700 INR

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

610 51 900 INR

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 34 900 INR

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 40 900 INR

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 29 800 INR

Första uppehållstillstånd för företagare

690 58 700 INR

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 41 700 INR

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

610 51 900 INR

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

410 34 900 INR

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

690 58 700 INR

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 41 700 INR

Uppehållstillstånd för studier

450 38 300 INR

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 29 800 INR

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 23 000 INR

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 20 400 INR

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (INR)

Medborgarskapsanmälan

200 17 000 INR

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 12 800 INR

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 8 500 INR

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 6 800 INR

Befrielsenansökan

590 50 200 INR

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 8 500 INR

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (INR)

Intyg av notarius publicus

30 2 600 INR

Offentligt köpvittne

160 13 600 INR

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 3 400 INR

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 2 600 INR