Prislista för tjänster vid Finlands beskickningar utomlands

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (INR)

Pass

235 20 500 INR

Snabbpass

255 22 300 INR

Tillfälligt pass

270 23 600 INR

Laissez Passer resedokument

235 20 500 INR

En provisorisk EU-resehandling

255 22 300 INR

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

235 20 500 INR

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

235 20 500 INR

Identitetskort

60 5 200 INR

Snabbidentitetskort (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

80 7 000 INR

Snabbidentitetskort vid samtidigt utfärdande av pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

70 6 100 INR

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

50 4 400 INR

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 2 600 INR

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (INR)

Schengenvisum

80 7 000 INR

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 3 500 INR

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Ukraina och Vitryssland

Vidare information: avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

35 3 100 INR

Schengenvisum, påskyndad handläggning för ukrainska och vitryska medborgare

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

70 6 100 INR

Schengenvisum för medborgare i Gambia

120 10 500 INR

Schengenvisum för medborgare i Kap Verde

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

60 5 200 INR

Schengenvisum för barn under sex år, för familjemedlemmar till EU-medborgare som omfattas av den fria rörligheten samt för skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte

Vidare information: viseringskodex, artikel 16(Länk till en annan webbplats.)

0 0 INR

Omprövningsbegäran

255 22 300 INR

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 45 400 INR

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 41 000 INR

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 64 600 INR

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 47 100 INR

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 41 900 INR

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 33 200 INR

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 41 900 INR

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

400 34 900 INR

Första uppehållstillstånd för företagare

690 60 200 INR

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 42 800 INR

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 41 900 INR

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 33 200 INR

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 64 600 INR

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 47 100 INR

Uppehållstillstånd för studier

450 39 300 INR

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 30 600 INR

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 23 600 INR

D-visum, papperansökan

120 10 500 INR

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 21 000 INR

D-visum, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

95 8 300 INR

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (INR)

Medborgarskapsanmälan

220 19 200 INR

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 13 100 INR

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 8 700 INR

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 7 000 INR

Befrielsenansökan

690 60 200 INR

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 8 700 INR

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (INR)

Intyg av notarius publicus

  • Intyg över innehållet i en handling utfärdat av beskickning

  • Intyg över någon omständighet utfärdat av beskickning

  • Legalisering av utländsk handling utfärdad av beskickning

60 5 200 INR

Intyg av notarius publicus

  • Styrkande av underskrift vid beskickning

  • Styrkande av kopia vid beskickning

  • Intyg över att någon lever utfärdat av beskickning

50 4 400 INR

Offentligt köpvittne

160 14 000 INR

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsedd förmedling av pengar.

40 3 500 INR

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsett ekonomiskt bistånd till en nödställd.

150 13 100 INR

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

45 3 900 INR