Prislista

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (INR)

Pass

175 15 300 INR

Snabbpass

195 17 000 INR

Tillfälligt pass

210 18 300 INR

Laissez Passer resedokument

175 15 300 INR

Emergency Travel Document ETD

195 17 000 INR

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

175 15 300 INR

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

175 15 300 INR

Identitetskort

96 8 400 INR

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

64 5 600 INR

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 2 600 INR

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (INR)

Schengenvisum

80 7 000 INR

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 3 500 INR

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Cap Verde, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Ukraina och Vitryssland

Vidare information: avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

35 3 100 INR

Schengenvisum för medborgare i Gambia

120 10 500 INR

Schengenvisum för barn under sex år, för familjemedlemmar till EU-medborgare som omfattas av den fria rörligheten samt för skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte

Vidare information: viseringskodex, artikel 16(Länk till en annan webbplats.)

0 0 INR

Omprövningsbegäran

170 14 800 INR

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 45 400 INR

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 41 000 INR

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 64 600 INR

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 42 800 INR

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 41 900 INR

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 33 200 INR

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 41 900 INR

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 30 600 INR

Första uppehållstillstånd för företagare

690 60 200 INR

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 42 800 INR

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 41 900 INR

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 33 200 INR

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 64 600 INR

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 42 800 INR

Uppehållstillstånd för studier

450 39 300 INR

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 30 600 INR

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 23 600 INR

D-visum, papperansökan

120 10 500 INR

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 21 000 INR

D-visum, elektronisk ansökan

electronic application

95 8 300 INR

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (INR)

Medborgarskapsanmälan

220 19 200 INR

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 13 100 INR

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 8 700 INR

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 7 000 INR

Befrielsenansökan

690 60 200 INR

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 8 700 INR

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (INR)

Intyg av notarius publicus

30 2 600 INR

Offentligt köpvittne

160 14 000 INR

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 3 500 INR

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 2 600 INR