Team Finland i Indien

Nätverket Team Finland främjar Finlands intressen ute i världen: finländska företags internationalisering, utländska investeringar i Finland och Finlandsbilden. Nätverket sammanför aktörerna och tjänsterna som finns inom dessa områden. Kärnan i nätverket utgörs av beskickningsnätverket, Business Finland, Finnvera samt internationaliseringstjänster i NTM-centralerna och TE-tjänster. Andra partner i Team Finland är till exempel ministerierna, Finlands kultur- och vetenskapsinstitut, Finnfund och handelskammaren.

Nätverket Team Finland hjälper ditt företag att internationaliseras, växa och lyckas ute i världen. Mera information om tjänsterna för företag som vill växa internationellt på Team Finland webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Team Finland kontaktpersoner i Indien

Ambassadör Kimmo Lähdevirta, Ordförande

Gitta Perez, Ställföreträdande ordförande

Sanna Orava, Koordinator

Tito Gronow, Ställföreträdande beskickningschef

Mika Tirronen, Expert i vetenskap & utbildining

Kimmo Siira, Team Finland expert

Antti Herlevi, Team Finland expert

Eija Olli, Inresetillstånd

Rauli Kostamo, Kommunikation

Anuradha Batra, Administrativ koordinator

Rai Chakrabarti, Rådgivare

Soyam Sakshi, Assistent

 

Kontaktinformation:

E-post: [email protected]

Tel +91 11 4149 7500

*Jukka Holappa: +91 72 9000 6574

Nätverket i Indien

Nätverket Team Finland främjar Finlands externa ekonomiska relationer, Finlandsbilden, företagens internationalisering och utländska investeringar i Finland genom att effektivisera samarbetet mellan olika finländska aktörer i detta syfte.

Nätverkets kärna utgörs av arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt offentligt finansierade organisationer och utländska nätverk som styrs av ministerierna. Nätverket styrs av stadsrådet. Över 70 lokala team runt om i världen står för verksamheten utomlands.

I takt med omvälvningarna i världsekonomin har finländarnas välstånd i allt högre grad blivit beroende av utvecklingsförlopp utanför Finlands gränser. Vi måste besitta sätt att påverka verksamhetsförutsättningarna utomlands och bidra till beslut som är fördelaktiga för Finland och nyttiga för båda parterna. Det gör vi allra bäst genom samarbete på flera nivåer.

Team Finland partner i Indien

  • Finlads ambassad, New Delhi
  • Business Finland India Trade Centre, New Delhi
  • Finlands generalkonsulat, Mumbai
  • Finlands honorärkonsulat i Indien, Bangladesh, Maldiverna och Sri Lanka
  • Finnpartnership

Målsättningar för Team Finland i Indien

Finland and finskt kunnande och expertis har bra rykte i Indien – såsom i Bangladesh, Bhutan, Maldiverna och Sri Lanka som täcks av Finlands ambassad i New Delhi - och Finlands relationer till dessa länder är problemfria. Finland har mycket att erbjuda i sektorer som är väsentliga för dessa länders utveckling.

Under de närmaste åren kommer Team Finland aktörerna i Indien satsa på att öka finländska företags verksamhet i synnerhet i energiproduktion, hållbart vattenbruk, informations- och kommunikationsteknologi samt hälsovård och utbildning. Specialsträvan är att underlätta marknadsinträde för finländska små och medelstora företag.

Team Finland befrämjar Finlands kännedom i Indien samt andra länder som täcks av Finlands ambassad i New Delhi  baserande sig på ovannämnda centrala teman och konkreta spetsprojekt samt några grundbudskap. Finlandsbildens grundtanke bildar sig på konkreta exempel på ett välfärdssamhälle som utnyttjar ren teknologi. Detta utgör också basen för verksamheten för att locka investeringar från Indien och dess grannländer till Finland. Team Finland aktörerna drar nytta av sina sociala medier och högklassiga publikationer i att utbreda kännedom om Finland. Politiska aktörer på olika nivåer, ledande personligheter i affärs- och vetenskapslivet samt opinionsbildare i medier i ovannämnda sektorer utgör den centrala målgruppen.

Team Finland uppmuntrar Finlandsaktörerna till allt bättre samarbete.