Team Finland i Indien

Nätverket Team Finland främjar Finlands intressen ute i världen: finländska företags internationalisering, utländska investeringar i Finland och Finlandsbilden. Nätverket sammanför aktörerna och tjänsterna som finns inom dessa områden. Kärnan i nätverket utgörs av statsfinansierade organisationer inom de här områdena såsom ministerierna, beskickningsnätverket, Business Finland, Finlands kultur- och vetenskapsinstitut, Finnvera, Finnfund samt internationaliseringstjänster som byggts upp kring de regionala NMT-centralerna.

Nätverket Team Finland hjälper ditt företag att internationaliseras, växa och lyckas ute i världen. Mera information om tjänsterna för företag som vill växa internationellt: tjanster.team.finland.fi.

Team Finland kontaktpersoner i Indien

Koordinator:
Jukka Holappa, Commercial Counsellor
Business Finland, New Delhi, Finland Trade Center
Tfn. +91 72 9000 6574

Ordförande:
Nina Vaskunlahti, Ambassadör
Finlands ambassad, New Delhi
Tfn +91 11 4149 7500

Mikko Pötsönen, Ambassadråd
Finlands ambassad, New Delhi
Tfn +91 11 4149 7500

Team Finland i Indien

Nätverket Team Finland främjar Finlands externa ekonomiska relationer, Finlandsbilden, företagensinternationalisering och utländska investeringar i Finland genom att effektivisera samarbetet mellan olikafinländska aktörer i detta syfte.

Nätverkets kärna utgörs av arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet, undervisnings- ochkulturministeriet samt offentligt finansierade organisationer och utländska nätverk som styrs avministerierna. Nätverket styrs av stadsrådet. Över 70 lokala team runt om i världen står för verksamhetenutomlands.

I takt med omvälvningarna i världsekonomin har finländarnas välstånd i allt högre grad blivit beroende av utvecklingsförlopp utanför Finlands gränser. Vi måste besitta sätt att påverkaverksamhetsförutsättningarna utomlands och bidra till beslut som är fördelaktiga för Finland och nyttiga förbåda parterna. Det gör vi allra bäst genom samarbete på flera nivåer.

Team Finland partner i Indien

  • Finlads ambassad, New Delhi
  • Business Finland India Trade Centre, New Delhi
  • Finlands honorärkonsulat i Indien, Bangladesh, Maldiverna och Sri Lanka
  • Finnpartnership

Målsättningar för Team Finland i Indien

Finland and finskt kunnande och expertis har bra rykte i Indien – såsom i Bangladesh, Bhutan, Maldiverna och Sri Lanka som täcks av Finlands ambassad i New Delhi - och Finlands relationer till dessa länder är problemfria. Finland har mycket att erbjuda i sektorer som är väsentliga för dessa länders utveckling.

Under de närmaste åren kommer Team Finland äktörerna i Indien satsa på att öka finländska företags verkshamhet i synnerhet i energiproduktion, hållbart vattenbruk, informations- och kommunikationsteknologi samt hälsovård och utbildning. Specialsträvan är att underlätta marknadsinträde för finländska små och medelstora företag.

Team Finland befrämjar Finlands kännedom i Indien samt andra länder som täcks av Finlands ambassad i New Delhi  baserande sig på ovannämnda centrala teman och konkreta spetsprojekt samt några grundbudskap. Finlandsbildens grundtanke bildar sig på konkreta exempel på ett välfärdssamhälle som utnyttjar ren teknologi. Detta utgör också basen för verksamheten för att locka investeringar från Indien och dess grannländer till Finland. Team Finland aktörerna drar nytta av sina sociala medier och högklassiga publikationer i att utbreda kännedom om Finland. Politiska äktörer på olika nivåer, ledande personligheter i affärs- och vetenskaplivet samt opionionsbildare i medier i ovannämnda sektorer utgör den centrala målgruppen.

Team Finland uppmuntrar Finlandsäktörerna till allt bättre samarbete.