Förfrågningar om ämbetsbevis och adressuppgifter

Indiens myndigheter kan, enligt uppgifter som beskickningen inhämtat, inte utfärda en handling som motsvarar Finlands ämbetsbevis eftersom det inte finns ett centraliserat befolkningsregister i landet.

Det går inte heller att få motsvarande intyg eller adressuppgifter av de lokala myndigheterna i Indien.

Skriv ut informationen på brevmall (PDF, 107 Kb)