Indien: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Viseringsskyldighet

  • Viseringsskyldighet till Schengenområdet och Finland

Visumfrihet:

  • Innehavare av diplomatpass kan resa till Finland utan visum 

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass
  • Diplomatpass 
  • Tjänstepass (Official duty passport)
  • Resehandling utfärdad till icke-medborgare (Identity Certificate) (Y-serien), om innehavaren är tibetansk flykting
  • Sjömanspass / Seamans's book (tjänstgöring)