Ulkoministeri Tuomioja: Rauhankumppanimaiden rooli kasvaa Nato-johtoisissa operaatioissa

Suomella ja muilla rauhankumppanimailla on yhä tärkeämpi rooli Nato-johtoisissa kriisinhallintaoperaatioissa, toteaa ulkoministeri Tuomioja. Niinpä kumppanimailla on oltava vastaavat mahdollisuudet vaikuttaa operaatioiden suunnitteluun ja päätöksentekoon kuin Nato-maillakin.

Tuomioja puhui torstaina euroatlanttisen kumppanuusneuvoston ministerikokouksessa Firenzessä. Kokouksen teemana oli rauhankumppanuuden tehokas käyttö kriisinhallinnassa. Tuomioja sanoi muun muassa, että EU:n on päällekkäisyyksien välttämiseksi syytä turvautua Naton suunnitteluresursseihin.

Tuomioja korosti, että kaikissa operaatioissa on otettava huomioon sotilaallisen kriisinhallinnan ohella myös siviilitoiminta. Sotilaallisilla toimilla yksin ei kriisejä voida ratkaista. Pysyvä rauha edellyttää toimivaa demokratiaa, hyvää hallintoa, oikeuslaitosta ja poliisitointa. Yhtä lailla tärkeää on kunnollinen koulutus ja terveydenhoito. Tarve siviilikriisinhallinnan parantamiseen on käynyt hyvin ilmi Bosniassa ja Kosovossa.NATO