Suomen pysyvä edustusto Genevessä hakee palvelukseensa määräaikaista assistenttia

Suomen pysyvä edustusto Genevessä hakee palvelukseensa määräaikaista assistenttia

Suomen pysyvä edustusto Genevessä hakee palvelukseensa määräaikaista assistenttia 1.6.-30.11.2019 väliseksi ajaksi tai sopimuksen mukaan.

Assistentti toimii osana edustuston hallintotiimiä. Keskeiset tehtävät ovat:

- erilaisiin tilaisuuksiin liittyvät järjestelyt

- virkamiesten avustaminen matka- ja kokousjärjestelyissä

- muut avustavat tehtävät edustustossa

Edustuston työkieliä ovat englanti ja suomi. Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää kirjallista ja suullista suomen ja englannin kielen taitoa, ranskan taito on eduksi. Odotamme oma-aloitteisuutta ja hyvää yhteistyökykyä sekä sopivaa pohjakoulutusta (esim. tradenomi, HSO). Lisäksi työssä tarvitaan Windows käyttöjärjestelmän ja MS-ohjelmien osaamista.

Sihteeri palkataan ns. paikallisesti palkatun työntekijän ehdoin, jolloin työsuhteeseen sovelletaan Sveitsin lainsäädäntöä. Tehtävään ehdolla olevasta hakijasta tehdään hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (laki turvallisuusselvityksistä 726/2014). Tarkat tiedot turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista supo.fi.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen ja palkkatoivomuksineen pyydetään toimittamaan osoitteeseen [email protected] viimeistään to 11.4.2019.

Lisätietoja tehtävästä antaa assistentti Katriina Mattila ([email protected]) ja työsuhteen ehdoista hallintovastaava Riitta Puukka ([email protected]).