Suomen pysyvä edustusto Genevessä etsii kauppatiiminsä korkeakouluharjoittelijoita

Suomen pysyvä edustusto Genevessä etsii kauppatiiminsä korkeakouluharjoittelijoita. Tiimi hoitaa kauppa- ja talouspolitiikan, teknologian, kaupan ja kehityksen sekä työelämän teemoja kansainvälisissä järjestöissä, mm. WTO:ssa, WIPO:ssa, ITU:ssa, UNCTADissa, UNECEssa ja ILO:ssa.

Korkeakouluharjoittelijan tehtäviin kuuluu mm:

  • Kauppatiimin, ja tarpeen vaatiessa muiden edustuston tiimien, virkahenkilöiden avustaminen kokousvalmisteluissa
  • Osallistuminen kokouksiin ja niistä raportoiminen
  • Avustaminen tilaisuuksien järjestelyissä
  • Viestinnässä avustaminen

Odotamme harjoittelijalta:

  • Hyvää suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa. Ranskan taito on eduksi.
  • Kykyä tuottaa analyyttisia ja tiiviitä raportteja hyvällä suomen kielellä
  • Yleisimpien ohjelmistojen tuntemusta (Microsoft Office, Adobe) sekä hyvää some-alustojen käytön osaamista
  • Oma-aloitteisuutta ja valmiutta tarttua erilaisiin tehtäviin, myös tiukalla aikataululla

 

Ennen harjoittelusopimuksen allekirjoitusta, harjoittelijaehdokkaista teetetään henkilöturvallisuusselvitys.

Ajankohta ja kesto: Harjoittelun kesto on kolme kuukautta. Ensimmäinen harjoittelujakso tulisi aloittaa jo helmikuun alussa.

Työn luonne: Kokoaikatyö

Palkka: Bruttopalkka 1331,00 euroa/kk (Kela vahvistanut vuodelle 2023)

Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Harjoitteluun valitulla tulee olla oman yliopistonsa myöntämä vähintään kahden kuukauden harjoittelutuki (min. 1680€). Stipendit ja apurahat hyväksytään oppilaitoksilta ja esimerkiksi säätiöiltä, joiden toimintamuotoihin ja tehtäviin on kirjattu apurahojen (ml. matka-apuraha) myöntö opiskelijoille työharjoitteluun. Päätös rahoitustuesta tulee liittää joko hakemukseen tai toimitetaan heti kun päätös tehty. Harjoittelija vastaa itse matka-, majoitus- ja terveydenhuoltokuluistaan (matkavakuutus on suositeltava). Edustustolla ei ole tarjota harjoittelijalle asuntoa, mutta avustamme tarvittaessa asunnon etsimisessä. Suomenkieliset hakemukset pyydetään lähettämään viimeistään määräaikaan mennessä.