Geneven kansainvälisten hankintamarkkinoiden mahdollisuudet suomalaisyrityksille

Geneven kansainvälisten hankintamarkkinoiden mahdollisuudet suomalaisyrityksille

Geneve tarjoaa suomalalaisyrityksille monipuoliset ja kansainväliset hankintamarkkinat. Usealla merkittävällä organisaatiolla on päämaja Genevessä. Suomalaisosaamista ajatellen mahdollisuuksia löytyy erityisesti seuraavilta sektoreilta: humanitaarisen kriisiliiketoiminta, terveys, ITC-palvelut ja teknologia, ympäristö ja kestävä kehitys.

Geneven markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille keskittyvät perinteisen B-B-myynnin ja markkinoinnin sijaan luonteeltaan erilaiseen kokonaisuuteen, kansainvälisten organisaatioiden hankintoihin. Genevessä sijaitsee useita kansainvälisiä organisaatioita, joiden hankintaprosessit odottavat suomalaisyrityksien tarjouksia useilta eri aloilta, ml. humanitaarinen kriisiliiketoiminta, terveys, teknologia, koulutus, ITC-palvelut, hallintopalvelut, kuljetus-, logistiikka- ja huoltopalvelut. Suomalaisyritysten osallistuminen kansainvälisiin hankintoihin on ollut vähäistä, vaikka mahdollisuuksia on tarjolla paljon. Tarjouskilpailuihin osallistuminen vaatii aktiivisuutta, ennakkovalmisteluita (ml. potentiaalisten asiakkaiden tarpeiden ja tarjottavana olevien ratkaisujen yhteensopivuuden selvittäminen ja tästä viestintä), sekä kontaktien luomista jo ennen varsinaisen tarjouskilpailun julkaisua. Tässä ovat avuksi hyvät verkostot, perehtyminen hankitaprosesseihin, aiempien referenssien hyödyntäminen ja ripaus rohkeutta. Suomen pysyvä edustusto Genevessä auttaa yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneista tästä hankintamarkkinasta.


Maailmanlaajuisesti tehtyjen YK:n hankintojen (tavaroita ja palveluita) yhteisarvo oli vuonna 2019 lähes USD 20 miljardia. Geneven osuus YK-hankinnoista oli noin USD 149 miljoonaa. Genevessä YK-hankinnat hoituvat keskitetysti usealle toimijalle YK:n Global Market Placen (UNGM) kautta. Mukana ovat mm. Yhdistyneiden kansakuntien Geneven toimisto (UNOG), YK:n humanitaaristen asioiden koordinointitoimisto (OCHA), YK:n alainen koulutus- ja tutkimuslaitos (UNITAR), sekä YK:n kauppa- ja kehityskonferenssi (UNCTAD).


Lisäksi Genevestä löytyy muita mielenkiintoisia YK:n alaisia ja muita kansainvälisiä organisaatioita, joilla on merkittäviä hankintavolyymeja, esimerkiksi Maailman terveysjärjestö WHO (USD 893 milj.vuonna 2019), Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus (CERN) (vuositasolla USD 500 milj.). Muita ovat Punainen Risti (ICRC, IFRC), Maailman kauppajärjestö (WTO), Kansainvälinen kauppakeskus (ITC), sekä YK-järjestöt Kansainvälinen televiestintäliitto (ITU), Kansainvälinen työjärjestö (ILO), Maailman ilmatieteenjärjestö (WMO), Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM) sekä Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO).


Monet yllä mainituista järjestöistä ovat keskeisiä kansainvälisen kaupan sääntöjen ja toimintaympäristön laatimisen kannalta ja Genevessä on myös mahdollisuuksia verkostoitua ja tehdä näkyväksi suomalaisratkaisuja ja -palveluita esimerkiksi eri tilaisuuksien muodossa, joihin mukaan pääsyssä Suomen pysyvä edustusto voi auttaa.
 

Kirsti Kauppi, Suomen suurlähettiläs, Suomen pysyvä edustusto, Geneve