Perustietoa Suomen Brysselin edustustojen paikallisesti palkattujen työntekijöiden palvelussuhteiden ehdoista

Paikallisesti palkattuun työtehtävään sovelletaan Belgian työlainsäädäntöä, jossa palvelussuhteen ehdot ovat pääosin saman kaltaiset kuin Suomessakin.

PALKKAUS:

Palkkaus määräytyy työpaikkailmoituksessa mainitun vaihteluvälin mukaisesti. Lopullinen palkka määräytyy tämän vaihteluvälin puitteissa tehtävään valittavan henkilön osaamisen ja kokemuksen perusteella. Palkka maksetaan työntekijän suomalaiselle tai belgialaiselle pankkitilille kuukauden viimeisenä työpäivänä.

MUUT KORVAUKSET:

Kyseessä on paikallisesti palkatun työntekijän tehtävä, eikä siihen siksi kuulu esimerkiksi muuttomatkakulujen kaltaisia korvauksia.

Työnantaja tukee työntekijöiden työtehtäviä edistäviä kieliopintoja. Ensisijaisesti ranskan kielen opintoihin voi saada tällä hetkellä tukea enintään 1200 euroa vuodessa. Mikäli työntekijä aloittaa keskellä vuotta, kieliopintotuki lasketaan pro rata-periaatteella. Lisäksi on mahdollista hakea pienimuotoista virkistys- tai liikuntatukea.

Työnantaja tukee työpaikan ja kodin välisen työmatkan kustannuksia paikallisen kollektiivisopimuksen mukaisesti muun muassa julkisilla kulkuvälineillä, omalla autolla tai polkupyörällä. Esimerkiksi junalippu korvataan 100 prosenttisesti ja polkupyörän käyttöä tuetaan kilometrikorvauksen perusteella.

SOSIAALITURVA JA VEROTUS:

Työnantaja ei voi vaikuttaa työntekijän sosiaaliturva- ja verotuskäytäntöön.

Sosiaaliturva- ja verotusmaa määräytyy sen mukaan, mikä on ollut työntekijän tätä työtä edeltävä sosiaaliturva- ja verotuskohtelu. Jos tulet Suomesta tätä työtä varten, pysyt pääsääntöisesti edelleen Suomen sosiaaliturvassa ja maksat verot Suomeen. Jos olet jo työskennellyt ulkomailla ja maksanut sinne ao. maksut, niiden maksaminen jatkuu pääsääntöisesti myös tässä tehtävässä Belgiaan.

Kummassakin tapauksessa työntekijä joka tapauksessa hakee Suomen verottajalta verokortin; joko normaalin verokortin Suomeen maksua varten tai ns. "nolla"-verokortin, jos verot maksetaan Belgiaan.  

Työntekijän tulee hakea päätöstä Eläketurvakeskuksen verkkopalvelussa Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta.  ETK vahvistaa päätöksellään, kuuluuko työntekijä edelleen Suomen sosiaaliturvaan vai ei.          

TYÖAIKA:

Viikkotyöaika on 36:15 tuntia tai 38 tuntia tehtävästä riippuen. Tehtävää koskeva viikkotyöaika mainitaan työpaikkailmoituksessa. Työaika on joustava eli välillä tulee pidempiä, välillä lyhempiä päiviä. Tehdyt ylimääräiset tunnit kerryttävät työaikaseurantajärjestelmän saldokertymää. Saldolle kertyneitä tunteja voi pitää saldovapaina esimiehen ja sijaisen kanssa ajankohdasta sopien.

YLITYÖT:

Esimiehen määräämä ylityö korvataan vastaavana vapaa-aikana sekä rahakorvauksena (arkisin +50% tuntipalkasta, pyhinä +100 %). Ylityöt painottuvat arki-iltoihin, viikonloppuisin ylityötä tehdään harvoin.

VUOSILOMA JA ARKIPYHÄT:

Vuosiloman määrä ja karttumisperiaate on saman kaltainen kuin Suomessakin, vaikka järjestelmä on Belgiassa mutkikkaampi. Lomapäivien kalenterivuonna ansaittujen lomien kokonaislukumäärä on 25 arkipäivää (20 vuosilomapäivää ja 5 työnantajan myöntämää ylimääräistä lomapäivää). Mikäli työntekijä aloittaa keskellä kalenterivuotta, lomapäivät lasketaan prorata-periaatteella. Yhden kalenterivuoden aikana työntekijöillä on lisäksi kymmenen palkallista arkipyhävapaata, jotka noudattelevat pitkälti suomalaisia pyhäpäiviä.

TYÖPAIKKARUOKAILU:

Työpaikalla ei ole työpaikkaruokalaa eikä ruokailua tueta rahallisesti. Toimistossa on kerroskeittiöt/taukotilat ja lähistöllä on paljon ravintoloita.

ASUMINEN:

Edustusto ei osallistu asunnon etsintään. Nettipohjaiset asuntosivustot (esim. immoweb.be) toimivat hyvin ja yleensä vuokraamisen saa hoidettua myös englanniksi. Asuntotarjonta Brysselissä on runsas, mutta niin on kysyntäkin, eli hyvät vapautuvat asunnot liikkuvat markkinoilla nopeasti. Vuokrataso on Brysselissä yleensä Helsinkiä edullisempi, asuntojen hinnat vaihtelevat paljon sen mukaan millä alueella asunto sijaitsee ja millainen on asunnon varustelutaso, koko ja laatu. Usein kalustamattomana vuokrattavien asuntojen sopimuskausi on monivuotinen, eikä vuokriin sisälly asumiskuluja (sähkö, vesi, kaasu, nettiyhteys). Tarjolla on kuitenkin myös lyhyempiin vuokrakausiin tarkoitettuja asuntoja, jotka voivat olla ainakin osin kalustettuja ja joihin usein sisältyy em. kustannuksia.  Emme suosittele sitoutumista vuokrasopimukseen asuntoa näkemättä. Usein työntekijämme varaavat alkuun tilapäisen asunnon esim. airbnb-palvelusta ja etsivät siitä käsin pysyvämmän asunnon.

TERVEYDENHUOLTO:

Edustustolla ei ole työterveyshuoltoa. Työntekijät liittyvät belgialaiseen sairauskassaan, käyttävät itse valitsemiaan lääkäri- ja terveyspalveluita, ja saavat niiden maksuista jälkikäteen sairauskassaltaan kela-korvauksen tapaisen rahallisen korvauksen.     

IRTISANOUTUMINEN:

Belgiassa irtisanomis- ja irtisanoutumisajat ovat työsuhteen alussa varsin lyhyitä ja pitenevät puolin ja toisin sitä mukaa, miten kauan työntekijä on työskennellyt työnantajan palveluksessa.

 

Lisätietoja Suomen Brysselin edustustojen paikallisesti palkattujen työntekijöiden palvelussuhteiden ehdoista voi kysyä: [email protected]