Asiakirjojen laillistus

Suomessa käytettäväksi tarkoitetut ulkomaanviranomaisen antamat asiakirjat ja todistukset on laillistettava. Laillistaminen tapahtuu maassa, joka on asiakirjan antanut.

  1. Asiakirjan myöntäneen maan ulkoministeriö laillistaa sen oikean viranomaisen antamaksi.
  2. Maassa toimivaltainen Suomen edustusto laillistaa asiakirjan liittämällä siihen todistuksen kyseisen maan ulkoministeriön virkamiehen oikeudesta antaa tällaisia todistuksia.

Asiakirjojen laillistaminen eli legalisointi Egyptissä

Suomen viranomainen  sellaisenaan ei voi hyväksyä Egyptin  tai Sudanin  viranomaisen antamaa asiakirjaa, koska Suomen viranomaisilla Suomessa ei ole mahdollisuutta varmistaa ulkomaisten asiakirjojen osalta, onko niiden allekirjoittaneilla henkilöillä ollut laillinen oikeus antaa kyseinen todistus.

Suomen Kairon suurlähetystö tarjoaa konsulipalvelulaissa 498/1999 33 pykälässä kuvatulla tavalla myös notaaripalveluita. Tällaisia notaaripalveluita ovat mm. edustuston antama todistus Egyptin ja Sudanin ulkoministeriön virkamiehen allekirjoituksen oikeellisuudesta, sekä siitä, että hänellä on ollut virka-asemansa mukainen oikeutus allekirjoittaa kyseisenlainen asiakirja. Todistus voidaan antaa, mikäli edustustolla on kyseisen viranomaisen allekirjoitusnäyte. Laillistus on leima, joka todistaa että asiakirjan allekirjoitus on aito. Laillistus tehdään englanniksi.

Egyptiläisten  viranomaisten asiakirjojen allekirjoitukset tulee laillistaa ennen kuin  asiakirjat voidaan hyväksyä Suomen väestörekisteriin merkittäväksi.

Jotta asiakirjan sisältö voidaan merkitä Suomessa väestörekisteriin tulee asiakirjan myöntäneiden viranomaisten allekirjoitukset siis todistaa oikeaksi. Tällä ns. laillistuksella/ legalisoinnilla tarkoitetaan käytännössä sitä, että Egyptin tai Sudanin paikallisviranomaisten  (esim. notaari, alioikeus, rekisteriviranomainen jne) antaman asiakirjan tai todistuksen allekirjoitukset varmennetaan  ko. olevan maan ulkoministeriössä.

Tämän jälkeen Suomen Kairon suurlähetystö todistaa oikeaksi ulkoasiainministeriön  virkamiehen allekirjoituksen niiden allekirjoitusnäytteiden perusteella, jotka Egyptin tai Sudan  ulkoministeriö on Suomen suurlähetystölle toimittanut niistä virkamiehistään, joilla tällainen allekirjoitusoikeus on. Egyptin tai Sudanin  ulkoministeriö varmentaa asiakirjassa olevat paikallisviranomaistensa allekirjoitukset, mutta ei todista asiakirjan sisällön oikeellisuutta. Suomen suurlähetystö toimii samoin.

Suomen kansalaiset tarvitsevat notaaripalvelua yleensä ulkomailla solmimansa avioliiton, tai ulkomailla syntyneen lapsensa rekisteröimiseksi Suomen väestörekisteriin. Suomen Kairon suurlähetystö ei laillista/ legalisoi Suomen viranomaisten asiakirjoja. Suomen viranomaisten alkuperäinen asiakirja  ja asiakirjan käännökset  tulee laillistaa Suomen ulkoministeriössä ja tämän laillistumismerkinnän jälkeen Egyptin suurlähetystössä Helsingissä. os. Puistokatu 5 A3, 00140  Helsinki.

(+358) 9 477 7470

Kairon edustuston asiakaspalveluaika on maanantaista keskiviikkoon klo 9.00-12.00.