Legalisering av dokument

En handling som utfärdats av en myndighet i utlandet måste legaliseras innan den kan användas i Finland. Legaliseringen ska göras i det land som utfärdat handlingen.

  1. Utrikesministeriet i det land som utfärdat handlingen legaliserar den. 
  2. Efter detta legaliserar  Finlands ambassad eller konsulat i landet handlingen genom att bifoga ett intyg över att den tjänsteman vid utrikesministeriet som utfört legaliseringen har behörighet därtill. 

Originaldokumentet måste åtfölja den lagligt giltiga översättningen. Anslutningen görs av en auktoriserad översättare.

Originaldokumentet och dess översättning sammanfogas av översättaren med en häftapparat och en stämpel.

Ambassaden kan inte legalisera en översättning som certifierats av en auktoriserad översättare såvida den inte åtföljs av original dokument.

 

https://www.sktl.fi/@Bin/1643866/Na%cc%88ytto%cc%88kuva%202018-6-10%20kello%2013.21.24.jpeghttps://www.sktl.fi/@Bin/1643896/Na%cc%88ytto%cc%88kuva%202018-6-10%20kello%2013.22.24.jpeg

Ett exempel på hur du bifogar en översättning till ett dokument.