Prislista

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (DZD)

Pass

140 22 500 DZD

Snabbpass

160 25 700 DZD

Tillfälligt pass

175 28 200 DZD

Laissez Passer resedokument

140 22 500 DZD

Emergency Travel Document ETD

140 22 500 DZD

Tillfälligt främlingspass

45 7 200 DZD

Identitetskort

90 14 500 DZD

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 9 300 DZD

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 4 800 DZD

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (DZD)

Schengenvisum

80 12 900 DZD

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 6 400 DZD

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 5 600 DZD

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 DZD

Omprövningsbegäran

170 27 400 DZD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 83 700 DZD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 75 600 DZD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

690 111 000 DZD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 78 800 DZD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

610 98 200 DZD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 66 000 DZD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 77 200 DZD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 56 300 DZD

Första uppehållstillstånd för företagare

690 111 000 DZD

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 78 800 DZD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

610 98 200 DZD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

410 66 000 DZD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

690 111 000 DZD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 78 800 DZD

Uppehållstillstånd för studier

450 72 400 DZD

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 56 300 DZD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 43 400 DZD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 38 600 DZD

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (DZD)

Medborgarskapsanmälan

200 32 200 DZD

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 24 100 DZD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 16 100 DZD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 12 900 DZD

Befrielsenansökan

590 94 900 DZD

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 16 100 DZD

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (DZD)

Intyg av notarius publicus

30 4 800 DZD

Offentligt köpvittne

160 25 700 DZD

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 6 400 DZD

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 4 800 DZD