Prislista

Pass och identitetskort

Pass

140 18 600 DZD

Snabbpass

160 21 300 DZD

Tillfälligt pass

175 23 300 DZD

Identitetskort

90 12 000 DZD

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 7 700 DZD

Inresetillstånd

Schengenvisum

80 10 600 DZD

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 5 300 DZD

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 4 700 DZD

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 DZD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 69 200 DZD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 62 600 DZD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

640 85 200 DZD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 65 200 DZD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

560 74 500 DZD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 54 600 DZD

Uppehållstillstånd för studier

450 59 900 DZD

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 46 600 DZD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 35 900 DZD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 31 900 DZD

Medborgarskap

Medborgarskapsanmälan

200 26 600 DZD

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 20 000 DZD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 13 300 DZD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 10 600 DZD

Befrielsenansökan

520 69 200 DZD

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 13 300 DZD

Notarietjänster och annat

Intyg av notarius publicus

30 4 000 DZD

Offentligt köpvittne

160 21 300 DZD

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 5 300 DZD