Prislista

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (DZD)

Pass

175 26 700 DZD

Snabbpass

195 29 700 DZD

Tillfälligt pass

210 32 000 DZD

Laissez Passer resedokument

175 26 700 DZD

Emergency Travel Document ETD

175 26 700 DZD

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

175 26 700 DZD

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

175 26 700 DZD

Identitetskort

96 14 600 DZD

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

64 9 800 DZD

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 4 600 DZD

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (DZD)

Schengenvisum

80 12 200 DZD

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 6 100 DZD

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 5 300 DZD

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 DZD

Omprövningsbegäran

170 25 900 DZD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 79 300 DZD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-asiointi(Länk till en annan webbplats.)

470 71 600 DZD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 112 800 DZD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 74 700 DZD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 73 200 DZD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 57 900 DZD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 73 200 DZD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 53 300 DZD

Första uppehållstillstånd för företagare

690 105 200 DZD

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 74 700 DZD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 73 200 DZD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 57 900 DZD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 112 800 DZD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 74 700 DZD

Uppehållstillstånd för studier

450 68 600 DZD

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 53 300 DZD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 41 200 DZD

D-visum, papperansökan

120 18 300 DZD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 36 600 DZD

D-visum, elektronisk ansökan

electronic application

95 14 500 DZD

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (DZD)

Medborgarskapsanmälan

160 24 400 DZD

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

120 18 300 DZD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 15 200 DZD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 12 200 DZD

Befrielsenansökan

690 105 200 DZD

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 15 200 DZD

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (DZD)

Intyg av notarius publicus

30 4 600 DZD

Offentligt köpvittne

160 24 400 DZD

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 6 100 DZD

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 4 600 DZD