Algeriet: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Viseringsskyldighet

  • Viseringsskyldighet till Schengenområdet och Finland

Visumfrihet

  • Innehavare av diplomatpass kan resa till Finland utan visum 

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass
  • Diplomatpass
  • Tjänstepass (Official duty passport) 
  • Resehandling för statslösa personer (Stateless person/1954 New York konvention)
  • Resehandling för flyktingar (1951 Geneve konvention)
  • Sjömanspass /Seaman's book (tjänstgöring)