Prislista

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (DZD)

Schengenvisum

80 12 400 DZD

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 6 200 DZD

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 5 400 DZD

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 DZD

Omprövningsbegäran

170 26 400 DZD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 80 800 DZD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 73 000 DZD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 115 000 DZD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 76 100 DZD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 74 600 DZD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

380 59 100 DZD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 74 600 DZD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-(layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster)tjänst(layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster)

350 54 400 DZD

Första uppehållstillstånd för företagare

690 107 200 DZD

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster)

490 76 100 DZD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 74 600 DZD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster)

380 59 100 DZD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 115 000 DZD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster)

490 76 100 DZD

Uppehållstillstånd för studier

450 69 900 DZD

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 54 400 DZD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 42 000 DZD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 37 300 DZD