Prislista

Inresetillstånd

Schengenvisum

60 7 900 DZD

Schengenvisum för sökanden 6–11 år och för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 4 600 DZD

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 DZD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

470 62 200 DZD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

420 55 600 DZD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

600 79 400 DZD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

400 53 000 DZD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

550 72 800 DZD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

350 46 300 DZD

Uppehållstillstånd för studier

360 47 700 DZD

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

300 39 700 DZD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

250 33 100 DZD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

220 29 100 DZD