Prislista

Inresetillstånd

Schengenvisum

80 11 200 DZD

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 5 600 DZD

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 4 900 DZD

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 DZD

Omprövningsbegäran

170 23 800 DZD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 72 700 DZD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 65 700 DZD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

640 89 400 DZD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 68 500 DZD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

560 78 300 DZD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 57 300 DZD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 67 100 DZD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst

350 48 900 DZD

Uppehållstillstånd för studier

450 62 900 DZD

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 48 900 DZD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 37 700 DZD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 33 500 DZD