Finland och Algeriet

13.12.2018

Finland erkände Algeriets självständighet den 3 juli 1962. Diplomatiska förbindelser knöts den 18 januari 1963.