Inhämtande av handlingar eller adressuppgifter om personer i Algeriet

I enlighet med ändringar i lagen om konsulära tjänster(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) (174/2019 § 30) kan en beskickning, som fått en skriftlig anhållan riktad till utrikesministeriet, av särskilda skäl inom sitt verksamhetsområde inhämta handlingar som gäller en person samt adressuppgifter. Inhämtandet av handlingarna eller adressuppgifterna ska vara motiverat för att tillgodose den anhållande personens eller sammanslutningens intressen, rättigheter eller skyldigheter.

I Algeriet är det endast möjligt att få handlingar eller adressuppgifter om personer genom att vända sig till en diplomatisk beskickning (ambassaden i Alger).

Kunden bör fylla i en anhållan till utrikesministeriet, i enlighet med anvisningarna på ministeriets webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Närmare instruktioner och prisuppgifter finns på samma sida.

I form av en not förmedlar beskickningen anhållan till Algeriets utrikesministerium, som i sin tur skickar den till rätt lokal myndighet. Beställaren ska bereda sig på att det kan dröja 2-3 månader innan algeriska myndigheter svarar, och det händer att man aldrig får något svar.