Ambassadens uppgifter

Beskickningens uppgifter

Finlands ambassad i Alger är Finlands regerings officiella representant i Algeriet. Ambassadören heter Marja Joenusva.

Ambassadens uppgifter är följande:

  • främja och konsolidera Finlands och Algeriets bilaterala relationer

  • förmedla information om Algeriet till politiska och ekonomiska beslutsfattare i Finland

  • främja finska företags handel och internationalisering

  • sprida kännedom om Finland och finländsk kultur i Algeriet

  • bistå finska medborgare i enlighet med lagen om konsulära tjänster

  • förmedla information om Finland till algeriska myndigheter och invånare.

​​​​​​​