Team Finland -verkosto

Team Finland

Nätverket Team Finland främjar Finlands intressen ute i världen: finländska företags internationalisering, utländska investeringar i Finland samt Finlandsbilden. Nätverket sammanför aktörer och tjänster som verkar inom dessa områden. Kärnan i nätverket utgörs av statsfinansierade organisationer såsom ministerierna, beskickningsnätverket, Business Finland, Tekes, Finlands kultur- och vetenskapsinstitut, Finnvera, Finnfund och de internationaliseringstjänster som byggts upp kring de regionala NMT-centralerna.

Team Finland kan hjälpa ditt företag att bli internationellt, växa och lyckas ute i världen. Mera information om tjänster för företag som vill växa internationellt finns på Team Finlands webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Team Finland-kontaktpersoner i Algeriet

Landschef i Algeriet: ambassadör Marja Joenusva

Finlands ambassad, Alger

 

Koordinator: ministerråd Seppo Tunturi

Finlands ambassad, Alger

[email protected]

Tfn. +213 21 69 29 25

 

​​​​Team Finlands målsättningar i Algeriet

Team Finlands målsättningar är att främja handelsekonomiska relationer mellan Finland och Algeriet och att förbättra Finlandsbilden i regionen. Med hjälp av sin lokalkännedom och sina kontakter hjälper nätverket finska företag i Algeriet, samt förmedlar information om finländsk kompetens. I Algeriet finns efterfrågan på finländskt kunnande inom flera sektorer, till exempel bioenergi, miljöteknologi, clean tech, hälsoteknologi, jordbruksteknologi och trähusbyggande.

Finlands viktigaste exportprodukt till Algeriet har traditionellt varit sågvaror. Andra viktiga exportproduktgrupper är papper, pappersmassa och kartong samt maskiner och apparatur. Några finska företag har gjort produktionsinvesteringar i Algeriet i samarbete med lokala samarbetspartners. I ett land med statligt styrd ekonomi är relationer till förvaltningen och godkännande på ministernivå viktiga för varje projekt. Här kan Team Finland vara ett stöd för finska företag. I Algeriet representeras Team Finland av Finlands ambassad.

60 procent av Algeriets export och 45 procent av importen sker med Europeiska unionen. Algeriets viktigaste handelsavtal är associeringsavtalet med EU som trädde i kraft år 2005, som gör det möjligt för Algeriet att exportera till Europa utan tullavgifter. Landet kan bara delvis utnyttja möjligheten eftersom man inte har så många andra exportprodukter än olja och gas. För att skydda sin ekonomi har Algeriet tillfälligt tagit i bruk skyddstullar, konsumtionsskatter och andra handelshinder. Under EU:s ledning följer Finland med Algeriets handelspolitiska åtgärder och håller kontakt med landets myndigheter för att häva handelshindren.