Valmiussuunnittelu, Chile, Santiago de Chilen -suurlähetystö

Varaudu ennalta

Mahdollisiin kriisitilanteisiin on hyvä varautua jo ennalta. Kohtuullinen juoma- ja ruokavarasto, lääkkeet ja ensiaputarvikkeet ovat tärkeitä kaikissa poikkeustilanteissa, joissa jakelujärjestelmien toiminta vaikeutuu. Jokaisen on lisäksi hyvä huolehtia, että seuraavat varusteet ovat saatavilla:

 • henkilöllisyyspaperit ja passi
 • käteistä rahaa
 • ruoka- ja juomavarastot harkinnan mukaan
 • henkilökohtaiset lääkkeet ja reseptit sekä ensiaputarvikkeet ml. auton ensiapulaukku
 • kynttilöitä, tulitikut, taskulamppu
 • ajoneuvon asiakirjat
 • polttoainetta ajoneuvoon
 • kartat ja vararengas ajoneuvossa
 • paristokäyttöinen matkaradio, jossa myös lyhytaallot
 • matkapuhelin ja laturi
 • suurlähetystön yhteystiedot
 • huolehdi asuntosi turvallisuusjärjestelyistä (lukitus, valaistus, vartiointi, sammutusvälineet)
 • selvitä itsellesi turvallisimmat reitit kodin, työpaikan ja kokoontumispaikan välillä

Valmiusasteet

Evakuointisuunnitelmassa olevat valmiusasteet ovat suuntaa-antavia ja ne voivat tositilanteessa olla päällekkäisiäkin. Valmiusasteiden alla esitetyt valmiusohjeet ovat yleisiä suosituksia, joita on syytä noudattaa yhdessä paikallisten viranomaisten ohjeiden kanssa tilanneharkintaa käyttäen.

Tehostettu valmius I “pysy kotona”

Vältä tarpeetonta liikkumista kodin/ työpaikan/koulun/tms. ulkopuolella.Mikäli mahdollista, lähetä perheenjäsenesi pois kriisialueelta.

Seuraa tiedotusvälineitä ja noudata asemamaan viranomaisten ja/tai edustuston antamia ohjeita. Tarkista perusvalmius ja täydennä varmuusvarastoasi.

Poistu itse kriisialueelta, mikäli läsnäolosi ei ole välttämätön työtehtäviesi tai muun syyn vuoksi, ja informoi tilanteesta riippuen läheisiäsi, naapureita sekä suurlähetystöä poistumisestasi. Pyri järjestämään omaisuutesi ja asioidesi hoito poissaolon ajalle.

Huom. jotta alaikäinen lapsi, joka asuu Chilessä tai jolla on Chilen tai kaksoiskansalaisuus, voi poistua maasta ilman molempia vanhempiaan, Chilen rajaviranomaiset vaativat notaarilta hankitun todistuksen.

Tehostettu valmius II “siirry kokoontumispaikkaan”

Mahdollisista kokoontumispaikoista tiedotetaan tarvittaessa matkustusilmoitusjärjestelmän kautta, edustuston verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa sekä muita mahdollisia kanavia käyttäen.

Ulkoministeriö saattaa antaa suosituksen poistua kriisialueelta ja/tai ohjeen olla sinne matkustamatta (matkustustiedote). Näissäkin tapauksissa kukin henkilö tekee päätöksen itse ja kantaa vastuun sen seurauksista sekä kustannuksista.

Kotiuttaminen ja/tai evakuointi

Mikäli ulkoministeriö antaa matkustustiedotteessa suosituksen poistua kriisialueelta ja/tai ohjeen olla sinne matkustamatta, kukin henkilö tekee päätöksen itse ja kantaa siitä vastuun ja kustannukset.

Evakuointi tulee kyseeseen vain poikkeustapauksissa ja jos se on teknisesti mahdollista ja liikkuminen ei olennaisesti lisää riskiä verrattuna paikalla pysymiseen. Edustusto voi avustaa henkilön evakuoinnin järjestämisessä kriisialueelta lähimmälle turvalliselle alueelle tai kotimaahan, jos henkilökohtaisen turvallisuuden suojaaminen sitä edellyttää. Henkilö voidaan evakuoida tai kotiuttaa vain hänen omalla suostumuksellaan.

Evakuointiin ei ryhdytä edustuston toimesta, mikäli maasta tai alueelta poistumiseen on käytettävissä kaupallisia yhteyksiä (lennot, juna, lauttayhteydet, julkinen liikenne).

Edustusto ei voi taata avustettavien henkeä ja terveyttä kriisitilanteessa. Edustuston avustamisvelvollisuus rajoittuu sen tosiasiallisiin toimintamahdollisuuksiin.

Siirtyminen turvallisemmalle alueelle maan sisällä tai naapurimaahan

Maan sisäisistä evakuoinneista vastaavat aina ensisijaisesti Chilen viranomaiset. Jos siirtyminen maan sisällä turvallisemmalle alueelle ei ole mahdollista, voidaan evakuoitua turvalliseksi arvioituun naapurimaahan.

Evakuointi muualle (esim. Suomeen)

Jos naapurimaat arvioidaan vaarallisiksi tai niihin siirtyminen on vaikeaa, voidaan siirtyä väliaikaisesti muuhun maahan. Mikäli kriisin arvioidaan jatkuvan pitkään, on syytä pyrkiä yhdessä ministeriön kanssa järjestämään evakuointi Suomeen.

Henkilökohtainen omaisuus

Edustuston avustustoimien tarkoitus on varmistaa henkilöiden turvallisuus. Matkatavaroiden mukaan ottamista yleensä rajoitetaan, eikä kotieläimiä voi ottaa mukaan. Jokainen on itse vastuussa maassa olevasta omaisuudestaan. Laadi tarkka luettelo maahan jäävistä tavaroista ja niiden arvosta mahdollisia korvauskysymyksiä varten.

Evakuoinnista aiheutuvat kustannukset

Kotiuttamisesta ja evakuoinnista aiheutuvista kuluista vastaa asianomainen itse. Erittäin kiireellisissä tapauksissa edustusto voi suorittaa kustannukset ulosottokelpoista takaisinmaksusitoumusta vastaan.

Yhteystiedot kriisitilanteessa

Pelastusviranomaiset

Ambulanssi / Ambulans
Puhelin
Palokunta / Brandgår
Puhelin

Muut

Rikospoliisi

134

Poliisi, Polis (Carabineros)
Puhelin