Valmiussuunnittelu, Chile, Santiago de Chilen -suurlähetystö

Förbered dig i förväg

Förbered dig i förväg för eventuella krissituationer. Det är viktigt att ha ett förråd av dricksvatten och mat, mediciner och första hjälpen-utrustning inför krissituationer där distributionssystemen inte fungerar som de ska. Se också till att du har tillgång till följande saker:

 • identitetshandlingar och pass
 • kontanta pengar
 • ett litet förråd av mat och dryck
 • mediciner och recept för eget bruk, första hjälpen-utrustning (inkl. första hjälpen-väska i bilen)
 • stearinljus, tändstickor, ficklampa
 • registerbevis för fordon
 • bränsle för fordon
 • kartor och reservdäck i fordon
 • en batteridriven reseradio med kortvågsmottagare
 • mobiltelefon och laddare
 • kontaktuppgifterna till ambassaden

Kontrollera också säkerheten i din bostad (lås, belysning, bevakning, brandsläckning) och den tryggaste rutten mellan din bostad, din arbetsplats och en samlingsplats.

Beredskapsnivåer

Beredskapsnivåerna i evakueringsplanen är riktgivande och kan i praktiken överlappa varandra. Anvisningarna i samband med beredskapsnivåerna är allmänna rekommendationer som ska anpassas till de lokala myndigheternas anvisningar och till det rådande läget.

Förhöjd beredskap I “stanna hemma”

Undvik att röra dig utanför hemmet/arbetsplatsen/skolan osv. i onödan. Om möjligt, skicka dina familjemedlemmar bort från krisområdet.

Följ lokala medier och följ de lokala myndigheternas och/eller ambassadens anvisningar. Kolla basfärdigheten och fyll på ditt beredskapslager.

Avlägsna dig från krisområdet, ifall din närvaro inte är nödvändig på grund av dina arbetsuppgifter eller av något annat skäl, och informera dina närstående, grannar och ambassaden beroende på situationen. Försök att ordna hanteringen av din egendom och ärenden under din frånvaro.

Obs. för att ett barn som vistas i Chile eller har Chiles eller dubbelt medborgaskap, ska kunna resa ut ur landet utan bägge föräldrar, kräver Chiles gränsmyndigheter ett intyg av notarien.

Förhöjd beredskap II “förflytta dig till en samlingsplats”

Information om eventuella samlingsplatser kommer att ges vid behov genom systemet för reseanmälan, på ambassadens webbplats och sociala medier samt genom andra befintliga kanaler.

Utrikesministeriet kan rekommendera att avlägsna sig från krisområdet och/eller råda att inte resa dit (resemeddelande). Även i dessa fall fattar var och en sitt personliga beslut och tar ansvar för konsekvenserna och kostnaderna.

Transport till hemlandet och/eller evakuering

Ifall utrikesministeriet rekommenderar i sitt resemeddelande att avlägsna sig från krisområdet och/eller uppmanar att inte resa till detta område, fattar var och en sitt personliga beslut och bär allt ansvar för alla konsekvenser och kostnader.

Evakuering är endast möjligt i undantagsfall och om det är tekniskt sett möjligt och risken att röra på sig är inte betydligt större jämfört med att stanna på plats. Beskickningen kan ge bistå vid ordnandet av evakuering från krisområdet till närmaste trygga område eller till hemlandet, ifall skyddandet av den personliga säkerheten kräver det. En person kan endast evakueras eller skickas tillbaka till hemlandet med samtycke av den berörda personen. Beskickningen kommer inte att bistå med evakueringen om kommersiella förbindelser är tillgängliga (flyg, tåg, fårjförbindelse, kollektivtrafik) för att lämna landet eller området.

Beskickningen kan inte garantera liv och hälsa för dem som får bistånd i krissituationer. Beskickningens understödsskyldighet är begränsad till den realistiska verksamhetsmöjligheten

Förflyttning till ett säkrare område inom landet eller till ett grannland

De Chilenska myndigheterna ansvarar i första hand för evakuering inom landet. Ifall det inte är möjligt att flytta sig till ett tryggare område inom landet, kan evakuering ordnas till ett grannland som anses vara tryggt.

Evakuering någon annanstans (t.ex. till Finland)

Om grannländerna bedöms vara farliga eller om det är svårt att förflytta sig till dem, kan man tillfälligt förflytta sig till ett annat land. Om krisen bedöms bli långvarig bör man i samarbete med ministeriet försöka ordna en evakuering till Finland.

Egendom

Den främsta avsikten med ambassadens assistans är att trygga den personliga säkerheten. I allmänhet får man endast ta med sig en begränsad mängd bagage och i regel är det inte möjligt att ta med sig husdjur. Var och en ansvarar själv för sin egendom i stationeringslandet. Med tanke på eventuella ersättningsfrågor lönar det sig att göra upp en detaljerad och noggrann lista över den egendom som blir kvar i landet och dess värde vid tidpunkten för evakueringen.

Utgifter för evakuering

Var och en ansvarar själv för utgifterna för evakuering och för transport till hemlandet. I ytterst brådskande fall kan den som evakueras förbinda sig att betala utgifterna i efterskott genom ett åtagande om återbetalning.

Kontakt information

Räddningsmyndigheter

Ambulanssi / Ambulans
Telefon
Palokunta / Brandgår
Telefon

Övrigt

Kriminalpolisen

134

Poliisi, Polis (Carabineros)
Telefon