Team Finland Chilessä

Team Finland -verkosto edistää Suomen asiaa maailmalla: suomalaisten yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa. Verkosto kokoaa yhteen näiden alojen toimijat ja palvelut. Verkoston ytimen muodostavat näillä aloilla toimivat valtiorahoitteiset organisaatiot kuten ministeriöt, edustustoverkko, Business Finland, Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit, Finnvera, Finnfund sekä maakunnalliset, ELY-keskusten varaan rakentuvat kansainvälistymispalvelut.

Team Finland -verkosto auttaa yritystäsi kansainvälistymään, kasvamaan ja menestymään maailmalla. Lisätietoa palveluista kansainvälistyville yrityksille Team Finlandin palvelut yrityksille(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) -sivuilta.

Team Finland -yhteyshenkilöt Chilessä

Maajohtaja:
Suurlähettiläs Johanna Kotkajärvi

TF-koordinaattori: Antti Kauttonen
[email protected] 

Business Finland -toimisto Chilessä

Av. El Golf 40, piso 12, oficina 1212, Santiago, Chile 
www.businessfinland.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Piia Nummela
Senior Advisor
[email protected](Linkki toiselle web-sivustolle.) 
Puhelin +56 9 4151 4883

Tomás Pacheco Pla
Senior Advisor 
[email protected](Linkki toiselle web-sivustolle.) 
Puhelin +56 9 4173 1396

Maa-analyysi: Team Finland -verkoston tavoitteet Chilessä

Chile on toimintaympäristönä suomalaisyrityksille Latinalaisen Amerikan kontekstissa helposti lähestyttävä maa. Maassa on toimivat poliittiset ja taloudelliset instituutiot ja olot pääosin vakaat, vaikka lokakuun 2019 yhteiskunnalliset levottomuudet ja viime vuosina lisääntynyt ja väkivaltaisempi rikollisuus ovatkin voimakkaasti ravistelleet chileläisten turvallisuuden tunnetta. Joulukuussa 2022 poliittisen siunauksen saanut EU:n ja Chilen uudistettu vapaakauppasopimus parantaa entisestään tilannetta vapauttamalla voimaanastuessaan 99,9 % EU:n tavaraviennistä Chileen.

Maaliskuussa 2022 valtaan nousseen presidentti Gabriel Boricin ja hänen vasemmistolaisen hallituskoalitionsa ensimmäinen vuosi on ollut myrskyisä: kansa kaatoi hallitukselle tärkeän perustuslakiuudistuksen selkein luvuin syyskuun kansanäänestyksessä, eikä oppositio päästä hallitusta jatkossakaan helpolla. Perustuslakiprosessin jatkumiselle on kuitenkin löydetty markkinoita rauhoittaneet jatkoaskeleet. Globaalien talousnäkymien epävarmuus näkyy osaltaan Chilen talouskasvun hidastumisena ja yli kymmenen prosentin inflaationa.

Chilen talous rakentuu vahvasti viennille. Vaikka Chilen tuoreella hallituksella vei aikaa edistää EU:n ja Chilen modernisoidun assosiaatiosopimusta sekä Tyynenmeren alueen kumppanuussopimusta, maa jatkaa markkinatalous- ja yritysmyönteisenä, hyvänä kauppakumppanina ja on globaalitasolla Suomen ohella yksi monenkeskisen yhteistyön ja vapaakaupan puolestapuhujia.

Hyvä uutinen suomalaisyrityksille onkin joulukuussa 2022 poliittisen siunauksen saanut EU:n ja Chilen modernisoitu vapaakauppasopimus. Väliaikainen ja suurimman osan eduista tuova sopimus uskotaan saatavan voimaan vuodenvaihteen 2023-24 tienoilla. Sopimuksen myötä suomalaisyrityksille tarjoutuu entistä paremmat mahdollisuudet toimia Chilen markkinoille, sillä voimaanastuessaan sopimus vapauttaa 99,9% kaiken EU-alueen tuonnin tulleista ja helpottaa mm. palveluiden myyntiä.

Suomalaisyritysten vahvimpia aloja Chilessä ovat jo vuosia olleet bio-/metsätalous sekä kaivosala. Suomalaisyrityksillä on hyvät mahdollisuudet tarjota kestäviä ratkaisuja chileläisten modernisoidessa etenkin metsäteollisuuden ja kaivosalan tuotantoaan vastaamaan tiukentuviin päästökriteereihin. Chile on päättänyt luopua kivihiilestä viimeistään vuonna 2040, mutta suuret energiayritykset ovat käytännössä etenemässä selvästi nopeammin. Chile on hyvin merkittävä elintarvikkeiden viejä, mikä tarjoaa kasvavat markkinat innovatiivisille kestäville pakkausratkaisuille.

Digitalisaatio tarjoaa edelleen merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia ja kysyntää erilaisille digitaalisille ratkaisuille esimerkiksi kyberturvallisuuteen, automatisaatioon tai älykkääseen liikkumiseen liittyen. Chile on yksi alueen digitalisoituneimmista maista, millä on laajoja kerrannaisvaikutuksia myös muille sektoreille.

Edellä mainittujen lisäksi Chilen Team Finland –työssä painottuvat vuonna 2023 energia-ala sekä puolustusmateriaaliyhteistyö. Chile on arvioitu useassa mittauksessa maailman potentiaalisemmaksi maaksi vihreässä siirtymässä. Maan litiumvarantojen arvioidaan olevan yhden maailman suurimpia, ja maa pyrkii yhdeksi suurimmista vihreän vedyn toimittajista. Chilen olosuhteet ovat ideaalit niin aurinko- kuin tuulivoimankin hyödyntämiseen energiantuotannossa. Suomalaisille kiertotalouden ja älykkäiden energiaratkaisujen ja –liikkumisen ratkaisulle on Chilessä kysyntää.

Chilessä suunnitellaan koulutusjärjestelmän uudistusta. Suomalainen koulutusosaaminen ovat chileläisillä hyvin tiedossa, ja vaikka järjestelmät eroavat paljon toisistaan, Chilessä toimii useampi koulutusalan suomalaisyritys, joilla on valmius tarjota räätälöityjä ratkaisuja eri tarpeisiin.

Terveyssektori ja -teknologia on myös identifioitu yhdeksi suomalaisyritysten mahdolliseksi kasvualaksi.

Johanna Kotkajärvi, Suomen suurlähettiläs Chilessä