Suomi ja Chile

Chile tunnustanut Suomen 17.6.1919. Diplomaattisuhteet solmittu 20.2.1931.