Edustuston tehtävät

Suurlähetystö edustaa Suomen valtiovaltaa Chilessä. Sen toiminnan tavoitteena on edistää maiden poliittista, kaupallis-taloudellista ja sivistyksellistä yhteistyötä sekä valvoa Suomen ja sen kansalaisten etuja Chilessä. Niin ikään suurlähetystö toteuttaa ulkoministeriön yleistä toiminta-ajatusta edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimia turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi.

Suurlähetystön tärkeimpiä tehtäviä ovat

  • Suomen valtion poliittinen ja diplomaattinen edustaminen Chilessä, eri alojen vierailuvaihdon edistäminen sekä asemamaan tapahtumakehityksestä raportoiminen Suomen valtiojohdolle ja tarvittaessa yhteiskunnan muille sektoreille.

  • Kaupallis-taloudellisen yhteistyön kehittäminen sekä erityisesti suomalaisyritysten, mukaan luettuna Business Finlandin vientitoiminnan tukeminen.

  • Suomen valtion tiedotustoiminta ja Suomi-tuntemuksen yleinen lisääminen. Suomen ja asemamaan kulttuurivaihtoa.

  • Suomen kansalaisten ja Suomessa pysyvästi asuvien henkilöiden auttaminen ja suojeleminen.

  • Osallistuminen Euroopan Unionin ja Latinalaisen Amerikan yhteistyön kehittämiseen Chilessä.

  • Edistää kansainvälisen yhteistyön keinoin kansanvaltaa, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja kestävää kehitystä.

Suomen ulkomaanedustuksen resurssit ovat varsin rajalliset moneen muuhun maahan verrattuna, eikä olennaisia muutoksia tilanteeseen ole odotettavissa. Näin suurlähetystö joutuu asettamaan tehtävänsä tarkoin tärkeysjärjestykseen.

Otamme mielellämme vastaan palautetta sekä suurlähetystön toiminnasta että yleisemminkin maatamme koskevista asioista.