Ambassadens uppgifter

Ambassaden representerar den finska regeringen i Chile. Verksamhetens ändamål är att främja politiskt, kommersiell-ekonomiskt och kulturellt samarbete och att övervaka finska medborgares fördelar i Chile.

Ambassadens viktigaste uppgifter 

  • Den finska statens politiska och diplomatiska representation i Chile, främjande av utbyte inom olika sektorer och att rapportera om utvecklingen i förläggningslandet till de finska statscheferna och vid behov till andra sektorer i samhället.

  • Främjande av kommersiell-ekonomiskt samarbete och särskilt stödjande av exportverksamhet för finländska företag inklusive Business Finland.

  • Aktivitet för att öka medvetenhet om den finska staten och allmän vetenskap gällande Finland.

  • Att hjälpa och skydda finska medborgare och personer som är fast bosatta i Finland.

  • Deltagande i utvecklingen av samarbete i Chile mellan den Europeiska Unionen och Latinamerika.

Resurserna i den utländska representationen för Finland är begränsade jämfört med många andra länder, och inga väsentliga förändringar av situationen förväntas. På grund av detta måste ambassaden prioritera sina uppgifter noggrant.

Vi tar gärna emot all form av feedback gällande ambassadens verksamhet såväl som andra saker gällande vårt land.