Team Finland i Chile

Team Finland -nätverket främjar Finlands sak ute i världen: man arbetar för finska företags internationalisering, främjar utländska investeringar i Finland och stärker Finlandsbilden. Nätverket sammanför tjänster och aktörer inom dessa områden. Kärnan i nätverket består av statligt finansierade organisationer såsom ministerier, Finlands nätverk av ambassader, Business Finland, Finlands kultur- och vetenskapsinstitut, Finnvera, Finnfund och de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Team Finland -nätverket hjälper ditt företag att expandera utomlands, växa och bli framgångsrikt runtom i världen. Mera information om tjänsten för företag som vill etablera sig internationellt fås på Team Finlands webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Team Finland -kontaktpersoner i Chile

Ordförande:
Ambassadör Johanna Kotkajärvi

TF-samordnare: Antti Kauttonen
[email protected]  

Business Finland  i Chile

Finland Trade Center

Av. El Golf 40, piso 12, oficina 1212, Santiago, Chile

Piia Nummela, Senior Advisor
[email protected]

Tfn +56 9 4151 4883

Tomás Pacheco, Senior Advisor
[email protected]

Tfn +56 9 4173 1396

Team Finland -nätverket Chile

I Chile har Finland ett gott rykte som ett ledande land inom teknologi, innovation, utbildning och design. Team Finland -nätverket strävar efter att ytterligare förstärka den bilden och använda sig av den när man främjar export och handel. Speciellt satsar man på gruvbranschen, skogssektorn och miljövänliga cleantech-lösningar, inklusive lösningar inom energisektorn. 

Team Finland i Chile anser att efterfrågan på cleantech-lösningar kommer att öka i Chile. Därför är målet att finska företag och aktörer ska bli ännu synligare på marknaden. Skogsindustrin kommer att förbli en viktig aktör i framtiden, då användningen av bioenergi ökar i Chile och skogsskötseln blir allt mer maskinell, vilket även medför behov att skolning inom området. Inom gruvsektorn betonas miljö- och säkerhetsaspekterna starkt och digitaliseringen av sektorn är ett aktuellt ämne. Målet är att främja finska små- och medelstora företag inom gruvbranschen.

Andra intressanta sektorer i Chile  är utbildning, informationsteknik och hälsovårdssektorn. Det finländska utbildningsväsendet har ett väldigt gott rykte i Chile och uppmärksammas ofta i media. Målet är att det stora intresset även leder till konkreta projekt för finska företag inom utbildningssektorn. Team Finland strävar också efter att befrämja chilenska investeringar i Finland.