Suomen pysyvä edustusto YK:ssa edistää Suomen arvoja ja tavoitteita monenvälisessä yhteistyössä sekä tukee rauhan ja turvallisuuden, kestävän kehityksen ja ihmisoikeuksien toteutumista

Edustusto sosiaalisessa mediassa