Finlands ständiga representation vid FN främjar Finlands värderingar och mål i det multilaterala samarbetet och stöder fred och säkerhet, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter.

Aktuellt

Mikko Koivumaa utrikesministeriets kommunikationsdirektör

Statsrådet har utnämnt Mikko Koivumaa till kommunikationsdirektör vid utrikesministeriet från och med den 18 oktober 2021. Mandatperioden är fem år. Koivumaa är för närvarande kommunikationsdirektör vid arbets- och näringsministeriet.

16.9.2021 / Pressmeddelanden / Finlands ständiga representation vid FN, New York / Finlands ständiga representation, Genève / Finlands ständiga delegation, OSSE / Finlands representation vid Unesco, Paris

Finlands ständiga representation på sociala medier