Finlands ständiga representation vid FN främjar Finlands värderingar och mål i det multilaterala samarbetet och stöder fred och säkerhet, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter.

Aktuellt

FN:s högnivåvecka inleds – hanteringen av coronapandemin, klimatfrågor och mänskliga rättigheter på Finlands program

20.9.2021 / Nyheter / Finlands ständiga representation vid FN, New York / Finlands ständiga representation, Genève

Finlands ständiga representation på sociala medier