Finlands ständiga representation vid FN främjar Finlands värderingar och mål i det multilaterala samarbetet och stöder fred och säkerhet, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter.

Aktuellt

Jukka Salovaara utnämnd till utrikesministeriets statssekreterare

25.11.2021 / Pressmeddelanden / Utrikesministeriet / Finlands ständiga representation vid FN, New York / Finlands ständiga representation, Genève

Finlands ständiga representation på sociala medier