Säsongsarbete och visum

För att du ska få arbeta i Finland behöver du normalt ett uppehållstillstånd. För säsongarbete behöver du inget uppehållstillstånd, utan ett visum.

Den nya lagen om säsongsanställning som bygger på EU-direktivet om säsongsanställning ska från och med den 1 januari 2018 tillämpas på det säsongbetonat arbete som utförs i Finland. Lagen om säsonganställning tillämpas inte på plockning av vilda bär eftersom plockningen inte sker i ett arbetsförhållande. Plockning av vilda bär sker på samma sätt som tidigare enligt en avsiktsförklaring och förhandsutredning.

Med säsongsarbete avses arbete inom jordbruket och turismen som måste utföras en viss tid på året. Det kan till exempel vara fråga om arbete inom skogsskötsel, växtodling eller festivaler.

Visum för säsongarbete anhåller du om av en finländsk beskickning. Det går inte att vända sig till ett annat Schengenlands beskickning. Visumet är endast avsett för säsongarbete som utförs i Finland. Visumet kan beviljas för högst 90 dagar.

Vid behandlingen av ett visum för säsongarbete följs normala behandlingstider enligt viseringskodexen. Visum för säsongarbete gäller anställning hos en eller flera namngivna arbetstagare åt gången. En säsongarbetare kan inte byta arbetsgivare medan anställningen pågår. Visum för säsongarbete är försett med information ”Seasonal Work FI”. Visumet börjar gälla från första dagen du inleder anställningen.

Du hittar instruktioner för visumansökan på migris webbplats.Länk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)