Ukraina: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Viseringsfrihet

  • Innehavare av diplomatpass och biometriska tjänstepass: visumfrihet till Schengenområdet och Finland
  • Innehavare av biometriska, vanliga pass: visumfrihet till Schengenområdet och Finland från 11.6.2017

Viseringsskyldighet

  • Innehavare av gamla pass (inte biometriska pass): viseringsskyldighet till Schengenområdet och Finland

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass
  • Diplomatpass
  • Tjänstepass/Pass för tjänsteresa 
  • Resehandling för barn (Travel document of a child)
  • Resehandling för flyktingar för att resa utomlands (Refugee's document for travelling abroad)
  • Intygg för returresa till Ukraina, utträde ur landet eller genomfärd för återresa till Ukraina. (Certificate to return to Ukraine, recognized for exit to return to Ukraine)
  • Sjömanspass (tjänstgöring)

Avtalet om viseringslättnader

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina om förenklat utfärdande av viseringar(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) (Europeiska unionens officiella tidning 18.12.2007 nr L 332/68) 

Avtalen mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina trädde i kraft 1.1.2008.

Ändring(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)trädde i kraft den 1.7.2013