16.8.2023

Ukraina: resemeddelande

Risknivå

Lämna landet omedelbart

Aktuellt

Den 24 februari invaderade Ryssland Ukraina som utlyst krigstillstånd i landet. Ukrainas luftrum är stängt och trafiken vid landgränserna och huvudvägarna är stockad. Krigstillstånd kan innebära bland annat kontroll av personliga handlingar, restriktioner i rörelsefriheten och i spridningen av information, även för medier. Om möjligt, lämna landet omedelbart.

Det pågår strider på olika håll i Ukraina och landet utsätts för flygbomber och robotattacker. Läget är farligt och oberäkneligt i hela landet. Om du befinner dig i Ukraina, följ ambassadens och utrikesministeriets informationskanaler och gör en reseanmälan. Om du trots allt beslutar dig för att resa till Ukraina, notera att till exempel försäkringar i allmänhet inte är i kraft i ett konfliktområde, och det kan vara mycket svårt att få hjälp.

Ukrainas grannländer i väst har tagit emot ett stort antal människor och hjälptransporterna till Ukraina går också via grannländerna. Tidvis har det varit en väldigt svår rusning vid Ukrainas västliga gränsområden och det kan vara svårt att förutse vad som kommer att hända. Om du reser till Ukraina som frivillig för att hjälpa till och undertecknar ett avtal med de ukrainska myndigheterna, läs avtalsvillkoren omsorgsfullt. Utrikesministeriet kan inte hjälpa de frivilliga att ingå eller säga upp sådana avtal.

Ambassadens kundtjänst är stängd. Utrikesministeriet har väldigt begränsade möjligheter att erbjuda konsulära tjänster till personer som befinner sig i Ukraina. I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, e-post [email protected]. På grund av kriget kan läget och begränsningarna ändras snabbt och oväntat. Information om läget i Ukraina få du på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/web/ukr/etusivu och Facebook. Följer du också de lokala myndigheternas anvisningar och information.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Undvik alla resor till Ukraina och lämna landet omedelbart. Beskickningens kundtjänst är stängd. I nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 eller e-post [email protected].

På grund av Rysslands attack är säkerhetsläget i hela Ukraina ytterst farligt.

Utrikesministeriet har väldigt begränsade möjligheter att erbjuda konsulära tjänster till personer som befinner sig i Ukraina.

I Autonoma republiken Krim och i de övriga områden som Ryssland ockuperar i Ukraina är säkerhetsläget farligt. Trafikförbindelserna till Krim fungerar dåligt eller är helt nedlagda. Undvik alla resor till Autonoma republiken Krim. Ambassaden kan inte tillhandahålla konsulär hjälp på Krim.

Finlands ståndpunkt är att Krim enligt internationell rätt hör till Ukraina. Enligt ukrainsk lagstiftning får man inte utan tillstånd anlända till Krim från Ryssland.

Var du än befinner dig i Ukraina lämna landet omedelbart med iakttagande av försiktighet. Efter att Ryssland inlett militära insatser i Ukraina ska du lämna Ukraina omedelbart. Vi uppmanar att du undviker stora folksamlingar, följer de lokala myndigheternas information och handlar enligt deras anvisningar.

Håll noga reda på ditt pass. Ha med dig passet eller en kopia på det när du rör dig på stan. Se till att ditt pass och din reseförsäkring är giltiga. Polisen har rätt att kontrollera identitetshandlingar.

I banksystemet och dataförbindelserna kan förekomma omfattande störningar.

Allmänna nödnummer:
Brandkåren 101
Polisen 102
Ambulans 103

Brottsligheten

Undvik alla resor till Ukraina

Krigstillståndet kan leda till att utöver att turister faller offer vanliga brott, såsom snatteri, stölder och bedrägerier, kan de drabbas av en ny typ av brottslighet: ocker, rån, våldsbrott och människohandel.

Ukrainas valuta heter hryvnia och det går inte att växla hryvnia utanför Ukraina. Det går att växla valuta vid bankerna. Det kan dock förekomma stora störningar i bankernas verksamhet.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafikförbindelserna mellan städerna är bristande, avvikande eller nedlagda. De största trafiklederna är stockade och landsvägarna är otrygga. Läget på tåg- och busstationer är kaotiskt. Vägarnas skick varierar och försämras ju längre bort man rör sig från huvudstaden och huvudvägarna. Det finns dåligt med informationstavlor och vägskyltar. Det råder brist på bränsle, många bensinstationer är helt utan. På grund av krigstillståndet finns det kontrollstationer längs vägarna. Att röra sig ute nattetid är förbjudet på grund av utegångsförbudet.

Naturförhållanden

Ukraina har kontinentalt klimat. Somrarna är heta och vintrarna kan vara mycket kalla. Landet är stort och väderförhållandena växlar: samtidigt som det är behaglig höstvärme vid Svartahavskusten kan det snöa i norr.

Naturkatastrofer är ovanliga. I Karpaterna kan det finnas en risk för snöskred på vintern. Översvämningar förekommer i synnerhet på våren.

Hälsoläget

Kriget orsakar stora problem när det gäller infrastruktur och tillgång till nödvändighetsartiklar. Mat, dricksvatten och mediciner kan ta slut. Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt när du lämnar landet.

Nivån på den allmänna hälsovården är låg och sjukhusen är ofta illa utrustade och till följd av kriget håller den på att kollapsa. Det är osäkert om privata kliniker har öppet. När du lämnar landet, ska du ta med dina egna mediciner och hälsoartiklar.

Du ska alltid ha en giltig finsk reseförsäkring. Försäkringen bör täcka hemtransport med flyg till Finland om du råkar ut för en allvarlig sjukdom eller olycka. Var beredd på att du oftast måste betala genast för vården kontant eller med kreditkort.

Kriget ökar risken för olyckor eller terrordåd i kärnkraftverk.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:

Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas”: https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.) (länk till en annan webbplats.)

Världshälsoorganisationen WHO: http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)(länk till en annan webbplats.)

Europeiska smittskyddsmyndigheten: http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.) (länk till en annan webbplats.)

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Det är tillåtet att fotografera så gott som överallt. På vissa turistattraktioner säljs särskilda fotograferingstillstånd. Var särskilt uppmärksam i närheten av kyrkor och religiösa platser. Religionen har en större roll i Ukraina än t.ex. i de nordiska länderna och många platser anses heliga. Var uppmärksam på de kulturella skillnaderna.

Det kan förekomma intolerans mot minoriteter och det finns en risk för aggressivt beteende riktat mot vissa minoriteter. Var försiktig i förhållande till tiggare.

Inresebestämmelser

Undvik alla resor till Ukraina.

På grund av krigstillståndet i Ukraina och covid-19-situationen kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt. Därför är det särskilt viktigt att du följer de lokala myndigheternas information, ambassadens webbplats och sociala medier.
Läs de lokala myndigheternas information på följande webbplatser: https://dpsu.gov.ua/en/border-crossing-by-foreigners-and-stateless-persons/(Länk till en annan webbplats.)(länk till en annan webbplats)

https://finlandabroad.fi/web/ukr/etusivu (länk till en annan webbplats)

Läs mer om tullfrågor på webbplatsen för Ukrainas gränsmyndighet: https://dpsu.gov.ua/en/(Länk till en annan webbplats.)(länk till en annan webbplats)
Läs mer om inresebestämmelser på webbplatsen för de ukrainska myndigheterna: https://mfa.gov.ua/en(Länk till en annan webbplats.) (länk till en annan webbplats)
Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav.

Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument: https://um.fi/pass/(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/(Länk till en annan webbplats.)

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].