Prislista

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (UAH)

Pass

175 5 580 UAH

Snabbpass

195 6 218 UAH

Tillfälligt pass

210 6 696 UAH

Laissez Passer resedokument

175 5 580 UAH

Emergency Travel Document ETD

175 5 580 UAH

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

175 5 580 UAH

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

175 5 580 UAH

Identitetskort

96 3 061 UAH

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

64 2 041 UAH

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 957 UAH

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (UAH)

Schengenvisum

80 2 551 UAH

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 1 275 UAH

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 1 116 UAH

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 UAH

Omprövningsbegäran

170 5 421 UAH

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 16 581 UAH

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 14 986 UAH

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 23 596 UAH

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 15 624 UAH

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 15 305 UAH

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

380 12 117 UAH

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 15 305 UAH

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-(layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster)tjänst(layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster)

350 11 160 UAH

Första uppehållstillstånd för företagare

690 22 001 UAH

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster)

490 15 624 UAH

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 15 305 UAH

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster)

380 12 117 UAH

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 23 596 UAH

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster)

490 15 624 UAH

Uppehållstillstånd för studier

450 14 349 UAH

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 11 160 UAH

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 8 609 UAH

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 7 653 UAH

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (UAH)

Medborgarskapsanmälan

160 5 102 UAH

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

120 3 826 UAH

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 3 189 UAH

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 2 551 UAH

Befrielsenansökan

690 22 001 UAH

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 3 189 UAH

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (UAH)

Intyg av notarius publicus

30 957 UAH

Offentligt köpvittne

160 5 102 UAH

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 1 275 UAH

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 957 UAH