Prislista för tjänster vid Finlands beskickningar utomlands

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (UAH)

Pass

235 9 758 UAH

Snabbpass

255 10 588 UAH

Tillfälligt pass

270 11 211 UAH

Laissez Passer resedokument

235 9 758 UAH

En provisorisk EU-resehandling

255 10 588 UAH

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

235 9 758 UAH

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

235 9 758 UAH

Identitetskort

60 2 491 UAH

Snabbidentitetskort (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

80 3 322 UAH

Snabbidentitetskort vid samtidigt utfärdande av pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

70 2 906 UAH

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

50 2 076 UAH

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 1 246 UAH

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (UAH)

Schengenvisum

80 3 322 UAH

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 1 661 UAH

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Ukraina och Vitryssland

Vidare information: avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

35 1 453 UAH

Schengenvisum, påskyndad handläggning för ukrainska och vitryska medborgare

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

70 2 906 UAH

Schengenvisum för medborgare i Gambia

120 4 983 UAH

Schengenvisum för medborgare i Kap Verde

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

60 2 491 UAH

Schengenvisum för barn under sex år, för familjemedlemmar till EU-medborgare som omfattas av den fria rörligheten samt för skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte

Vidare information: viseringskodex, artikel 16(Länk till en annan webbplats.)

0 0 UAH

Omprövningsbegäran

255 10 588 UAH

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 21 591 UAH

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 19 515 UAH

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 30 726 UAH

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 22 421 UAH

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 19 930 UAH

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 15 778 UAH

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 19 930 UAH

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

400 16 609 UAH

Första uppehållstillstånd för företagare

690 28 650 UAH

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 20 345 UAH

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 19 930 UAH

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 15 778 UAH

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 30 726 UAH

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 22 421 UAH

Uppehållstillstånd för studier

450 18 685 UAH

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 14 532 UAH

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 11 211 UAH

D-visum, papperansökan

120 4 983 UAH

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 9 965 UAH

D-visum, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

95 3 945 UAH

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (UAH)

Medborgarskapsanmälan

220 9 135 UAH

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 6 228 UAH

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 4 152 UAH

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 3 322 UAH

Befrielsenansökan

690 28 650 UAH

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 4 152 UAH

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (UAH)

Intyg av notarius publicus

  • Intyg över innehållet i en handling utfärdat av beskickning

  • Intyg över någon omständighet utfärdat av beskickning

  • Legalisering av utländsk handling utfärdad av beskickning

60 2 491 UAH

Intyg av notarius publicus

  • Styrkande av underskrift vid beskickning

  • Styrkande av kopia vid beskickning

  • Intyg över att någon lever utfärdat av beskickning

50 2 076 UAH

Offentligt köpvittne

160 6 643 UAH

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsedd förmedling av pengar.

40 1 661 UAH

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsett ekonomiskt bistånd till en nödställd.

150 6 228 UAH

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

45 1 868 UAH