Prislista

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (UAH)

Pass

175 6 526 UAH

Snabbpass

195 7 272 UAH

Tillfälligt pass

210 7 831 UAH

Laissez Passer resedokument

175 6 526 UAH

Emergency Travel Document ETD

175 6 526 UAH

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

175 6 526 UAH

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

175 6 526 UAH

Identitetskort

96 3 580 UAH

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

64 2 387 UAH

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 1 119 UAH

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (UAH)

Schengenvisum

80 2 983 UAH

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 1 492 UAH

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 1 305 UAH

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 UAH

Omprövningsbegäran

170 6 340 UAH

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 19 392 UAH

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-asiointi(Länk till en annan webbplats.)

470 17 527 UAH

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 27 596 UAH

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 18 273 UAH

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 17 900 UAH

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 14 171 UAH

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 17 900 UAH

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 13 052 UAH

Första uppehållstillstånd för företagare

690 25 732 UAH

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 18 273 UAH

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 17 900 UAH

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 14 171 UAH

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 27 596 UAH

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 18 273 UAH

Uppehållstillstånd för studier

450 16 782 UAH

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 13 052 UAH

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 10 069 UAH

D-visum, papperansökan

120 4 475 UAH

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 8 950 UAH

D-visum, elektronisk ansökan

electronic application

95 3 543 UAH

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (UAH)

Medborgarskapsanmälan

160 5 967 UAH

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

120 4 475 UAH

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 3 729 UAH

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 2 983 UAH

Befrielsenansökan

690 25 732 UAH

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 3 729 UAH

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (UAH)

Intyg av notarius publicus

30 1 119 UAH

Offentligt köpvittne

160 5 967 UAH

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 1 492 UAH

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 1 119 UAH