Prislista

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (UAH)

Pass

140 4 407 UAH

Snabbpass

160 5 037 UAH

Tillfälligt pass

175 5 509 UAH

Laissez Passer resedokument

140 4 407 UAH

Emergency Travel Document ETD

140 4 407 UAH

Tillfälligt främlingspass

45 1 417 UAH

Identitetskort

90 2 833 UAH

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 1 826 UAH

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 944 UAH

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (UAH)

Schengenvisum

80 2 518 UAH

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 1 259 UAH

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 1 102 UAH

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 UAH

Omprövningsbegäran

170 5 352 UAH

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 16 370 UAH

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 14 796 UAH

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

690 21 721 UAH

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 15 425 UAH

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

610 19 203 UAH

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 12 907 UAH

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 15 111 UAH

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 11 018 UAH

Första uppehållstillstånd för företagare

690 21 721 UAH

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 15 425 UAH

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

610 19 203 UAH

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

410 12 907 UAH

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

690 21 721 UAH

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 15 425 UAH

Uppehållstillstånd för studier

450 14 166 UAH

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 11 018 UAH

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 8 500 UAH

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 7 555 UAH

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (UAH)

Medborgarskapsanmälan

200 6 296 UAH

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 4 722 UAH

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 3 148 UAH

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 2 518 UAH

Befrielsenansökan

590 18 573 UAH

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 3 148 UAH

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (UAH)

Intyg av notarius publicus

30 944 UAH

Offentligt köpvittne

160 5 037 UAH

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 1 259 UAH

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 944 UAH