Prislista

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (UAH)

Schengenvisum

80 2 367 UAH

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 1 183 UAH

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 1 035 UAH

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 UAH

Omprövningsbegäran

170 5 029 UAH

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 15 383 UAH

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-asiointi(Länk till en annan webbplats.)

470 13 904 UAH

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 21 891 UAH

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 14 496 UAH

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 14 200 UAH

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 11 241 UAH

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 14 200 UAH

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 10 354 UAH

Första uppehållstillstånd för företagare

690 20 412 UAH

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 14 496 UAH

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 14 200 UAH

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 11 241 UAH

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 21 891 UAH

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 14 496 UAH

Uppehållstillstånd för studier

450 13 312 UAH

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 10 354 UAH

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 7 987 UAH

D-visum, papperansökan

120 3 550 UAH

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 7 100 UAH

D-visum, elektronisk ansökan

electronic application

95 2 810 UAH