Pengar eller plånbok stulna eller försvunna

Bank- och kreditkort

Om ditt bankkort eller kreditkort försvinner, stjäls eller blir kvar i en automat i utlandet ska du omedelbart meddela det till spärrtjänsten hos din bank. Beskickningarna varken tar emot eller förmedlar privatpersoners bankkort eller pinkoder.

Överföring av pengar utomlands

I första hand ska du försöka få pengar insatta på ditt eget bankkonto, eller få dina vänner/släktingar att skicka dig pengar till utlandet. Det är möjligt att föra över pengar från ditt konto till utrikesministeriets konto. Beskickningarna kan endast i undantagsfall överväga att bevilja hemresa mot återbetalningsförbindelse.

Du kan lyfta valuta utomlands med bank-eller kreditkort om någon sätter in pengar på ditt finländska bankkonto.

Du kan be anhöriga eller vänner i Finland föra över pengar till utlandet med hjälp av följande företag (webbsidor på finska eller engelska):

Den som tar emot medelöverföringen måste intyga sin identitet med ett officiellt identitetsintyg (exempelvis pass) när pengarna tas ut. 

Gratis konsulskjuts hem existerar inte

Om du befinner dig i nöd och behöver pengar för hemresan till Finland och inte på något av de ovan nämnda sätten lyckas, kan en beskickning via ministeriet be om en handräckningssumma (+ 40 € expeditionsavgift) som flyttas från ditt bankkonto till ministeriets. Det kan också vara någon som du uppger som deponerar summan. Först efter att denna överföring skett kan handräckningssumman betalas ut från beskickningens kassa.

I undantagsfall, dvs. om det nödställda läget är en följd av ett brott, en allvarlig sjukdom eller något annat motsvarande skäl och det inte är möjligt deponera medlen i Finland, kan beskickningen överväga att bevilja bistånd mot återbetalningsförbindelse för hemresa med billigaste transportsätt. När hjälp inte kan ges enbart genom en insättning från kundens eget konto eller genom en insättning från en närstående, tar utrikesministeriet ut en expeditionsavgift på 150 euro för ekonomiskt bistånd för hemresan som kräver en mer omfattande utredning.

Ett bistånd som beviljats mot återbetalningsförbindelse är utsökbart utan särskilt beslut.

Utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer 2023 930/2023(Länk till en annan webbplats.) gäller från den 1 september fram till den 31 december 2023.