Notaaripalvelut edustustoissa

Suomen ulkomaanedustustojen palveluihin kuuluu julkisen notaarin tehtäviä.

Julkisen notaarin(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) tehtäviä ovat muun muassa allekirjoituksen tai jäljennöksen oikeaksi todistaminen ja todistuksen antaminen asiakirjan sisällöstä.

Suomen kansalaiset tarvitsevat notaaripalveluja yleensä ulkomailla solmimansa avioliiton tai ulkomailla syntyneen lapsensa rekisteröimiseksi Suomen väestötietojärjestelmään.

Suomen Tunisian suurlähetystö tarjoaa konsulipalvelulaissa (498/1999) 33 § kuvatulla tavalla myös julkisen notaarin tehtäviä. Näitä tehtäviä ovat mm.

  • Allekirjoituksen oikeaksi todistaminen
  • Asiakirjan laillistus ulkomailla

  • Asiakirjojen käännättäminen

  • Jäljennöksen oikeaksi todistaminen edustustossa

  • Todistuksen antaminen asiakirjan sisällöstä edustustossa

  • Elossaolotodistus

Palvelumaksut löytyvät palveluhinnastostamme.