Avioliitosta ilmoittaminen väestötietojärjestelmään

Jos avioidut ulkomailla, sinun on ilmoitettava siitä Suomen väestötietojärjestelmään.

Selvitä ulkomaisen viranomaisen edessä tapahtuvaa vihkimistä varten tarvittavat asiakirjat vihkijältä. Suomalaisen esteettömyystodistuksen voit tilata monikielisenä oman kotipaikkakuntasi Digi- ja väestötietovirastosta(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan). Ulkomailla käytettävä asiakirja on myös laillistettava(Linkki toiselle verkkosivustolle).

Joillakin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ulkosuomalaistyössä olevilla papeilla on oikeus vihkiä avioliittoon ulkomailla. Lisätietoja löydät kirkon verkkosivuilta(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan).

Avioliittoa ei voi solmia Suomen suurlähetystössä.

Lähetä ilmoitus Digi- ja väestötietovirastoon

Lähetä ilmoitus ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta (pdf)(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) Digi- ja väestötietovirastoon. Voit myös jättää tai postittaa sen Suomen ulkomailla olevaan edustustoon, joka lähettää sen Digi- ja väestötietovirastoon rekisteröintiä varten. Asiakirjojen välitys edustuston kautta on maksullinen palvelu.

Liitä mukaan alkuperäinen vihkitodistus tai Suomen edustuston oikeaksi todistama jäljennös siitä. Asiakirjan on oltava laillistettu ja jos sen on annettu jollakin muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on se virallisesti käännätettävä jollekin näistä kielistä. Silloin kun käännös tehdään ulkomailla, on senkin oltava laillistettu. Suomessa auktorisoidun kielenkääntäjän(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)tekemä käännös kelpaa sellaisenaan.

EU-maan viranomaisen antamaan vihkitodistukseen apostille-todistusta ei tarvita, eikä asiakirjaa tarvitse myöskään käännättää, jos asiakirjaan on voitu liittää monikielinen vakiolomake(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan).

Lomake

Ilmoitus ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta (täytettävä pdf)(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Avioliiton solmiminen Tunisiassa

Tarvittavat asiakirjat avioliiton solmimiseksi Tunisiassa

Huom! Suomen viranomainen (Suomen suurlähetystö) ei voi ottaa vastuuta siitä, että pystyy kattavasti ja ajankohtaisesti tiedottamaan asiakkaitaan siitä, mitä todistuksia Tunisian viranomainen vaatii suostuakseen suorittamaan vihkimisen. Vihkimiseen tarvittavat asiakirjat tulee aina tarkistaa vihkijäviranomaiselta.

Yleensä tarvitaan:

  • suomalaisen osapuolen voimassa oleva passi
  • monikielinen esteettömyystodistus maistraatista (todistus Suomen lain mukaisesta oikeudesta solmia avioliitto ulkomaan viranomaisen edessä)
  • suomalaisen osapuolen virkatodistus maistraatista, eli ote väestötietojärjestelmästä (nko. laaja väestörekisteriote), josta tulee ilmetä paitsi henkilön omat tiedot ja sivilisääty, myös lasten ja vanhempien nimet, syntymäajat ja -paikat sekä äidin tyttönimi)

Todistuksen ja väestörekisteriotteen saa oman asuinpaikkakunnan maistraatista tai omasta seurakunnasta. Todistuksen tulee olla monikielinen, ja väestörekisteriotteen ranskankielinen. Molempien tulee olla Apostille-leimalla varustettuja. Apostillen saa pyydettäessä maistraatista.

 

Tunisiassa solmitun avioliiton rekisteröiminen Suomen väestötietojärjestelmään

Toimi näin vihkimisen jälkeen:

  • käännätä alkuperäinen arabiankielinen avioliittotodistus valantehneellä kielenkääntäjällä englanniksi. Kielenkääntäjän tulee liittää käännös alkuperäiseen asiakirjaan.
  • avioliittotodistuksen saa paikallisviranomaiselta sen jälkeen kun avioliitto on merkitty Tunisian avioliittorekisteriin. On huomattava, että Suomen viranomaiset eivät hyväksy avioliittosopimusta avioliiton rekisteröimiseksi Suomen väestötietojärjestelmään
  • hanki alkuperäiseen arabiankieliseen avioliittotodistukseen ja sen käännökseen Apostille-leima paikalliselta notaarilta.
  • ota kopiot molempien osapuolten passien henkilötietosivuista ja liitä ne mukaan
  • täytä maistraatin lomake: Ilmoitus ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta. Lomakkeesta tulee ilmetä yhteystiedot mahdollisia lisäkysymyksiä varten, ja molempien osapuolten on allekirjoitettava lomake
  • toimita maistraatin lomake, todistukset ja passikopiot omaan lähimpään maistraattiisi.
  • rekisteröinnit Suomen väestötietojärjestelmään ovat maksuttomia

Jos asiakas haluaa, edustusto voi myös toimittaa  em. asiakirjat maistraattiin virkapostitse. Toimitus virkapostitse on maksullinen ja se maksetaan samalla, kun asiakas tuo asiakirjat edustustoon.

Asiakaspalveluaika notaariasioissa on tiistaisin ja perjantaisin klo 10-12.

Palvelumaksut löytyvät palveluhinnastostamme.